ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1