Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Κ. ΜΠΟΖΟΒΙΤΗ ΣΤΗ ΓΕΧΑ

Τήν Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἱερώνυμος παρακολούθησε στήν αἴθουσα τῆς ΓΕΧΑ τήν ὁμιλία τοῦ θεολόγου καί μέλους τῆς ἀδελφότητος  τοῦ «Σωτῆρος» κ. Σταύρου Μποζοβίτη.

Ὁ κ. Μποζοβίτης ἀφοῦ ἐξέφρασε τή χαρά καί τή συγκίνησή του γιά τήν παρουσία τοῦ Μητροπολίτου καί σημείωσε ὅτι ὁ αὐθεντικός διαγγελεύς μέσα στήν Ἐκκλησία εἶναι ὁ Ἐπίσκοπος καί ὅτι ὅσοι ἄλλοι ὁμιλοῦν τό κάνουν ἐξ ὀνόματός του, ἀνέπτυξε τό θέμα «Γάμος-οἰκογένεια· Μυστήριο ἀγάπης» τονίζοντας μεταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς:

  • Ὁ γάμος εἶναι τό πρῶτο μυστήριο. Τό μυστήριο πού ξεκίνησε τόν κόσμο μέσα στόν παράδεισο καί τό ἐτέλεσε ὁ Θεός.
  • Τό ἀνδρόγυνο ἀποτελεῖ «σάρκα μίαν». Ἄρα τό διαζύγιο εἶναι σά νά κόβεις ἕναν ἄνθρωπο στή μέση!
  • Ὁ πυρήνας τῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τό μυστήριο τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογένειας βρίσκεται στήν πρός Ἐφεσίους ἐπιστολή τοῦ Ἀπ. Παύλου: «Τό μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγώ δέ λέγω εἰς Χριστόν καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν».
  • Κύριος καί πρώτιστος σκοπός τῆς οἰκογένειας εἶναι νά δημιουργήσει νέους κατά χάριν θεούς.
  • Ὁ γάμος εἶναι μυστήριο ἀγάπης. Τό χρέος τοῦ πατέρα στήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν εἶναι νά ἀγαπάει τή μητέρα τους!
  • Ὁ γάμος, ἡ οἰκογένεια ἔχει σκοπό νά φτάσουμε στήν εὐλογημένη Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Στή συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος, ἀφοῦ ἀναφέρθηκε στό μεγάλο πρόβλημα τοῦ σήμερα πού εἶναι ἡ θρησκεία τοῦ δικαιωματισμοῦ, ὑπογράμμισε μέ συγκεκριμένα παραδείγματα τά προβλήματα πού ἔχει δημιουργήσει στήν κοινωνία μας τό νέο οἰκογενειακό δίκαιο (πολιτικός γάμος, σύμφωνα συμβίωσης κλπ).  Γυρίσαμε, εἶπε, τήν πλάτη στήν Ἐκκλησία καί πλέον τό γαμικό δίκαιο εἶναι ἕνα δίκαιο ἐγκληματικό ὄχι μόνο γιατί διαλύει ἀνθρώπους ἀλλά καί διότι δίνει δικαίωμα εἰκονικότητας. Τά σύμφωνα συμβίωσης σήμερα κατά 80% εἶναι ψεύτικα καθώς καί πολλά διαζύγια καί γίνονται μέ σκοπό νά ἐξυπηρετήσουν διάφορες ἀνάγκες (μετάθεση, ἐπιδόματα, φορολογία κλπ). Οἱ νομοθετικές μεταβολές τῶν τελευταίων χρόνων μόνο τήν οἰκογένεια δέν ἐνίσχυσαν καί μόνο τό θεσμό τοῦ γάμου δέν εὐνόησαν. Οἱ ἄνθρωποι πρέπει μέ πολλή συναίσθηση καί μέ βάση τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας νά προσέρχονται στό γάμο γιά ἔχουν μιά οὐσιαστική οἰκογένεια καί νά ἐξελιχθοῦν ἔτσι ὅπως ὁ κ. Μποζοβίτης περιέγραψε.