Νέα :: ΑΓΙΑΣΜΟΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αρχική Σελίδα>Νέα>ΑΓΙΑΣΜΟΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Νέα ιστότοπου

Προσθέθηκε στις: 12/09/2013 ΑΓΙΑΣΜΟΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ!

 

Μ Η Ν Υ Μ Α

τοῦ  Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἰγνατίου

πρός τούς μαθητές τῶν Σχολείων

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Λαρίσης καί Τυρνάβου

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Χτύπησε καί πάλι τό πρῶτο κουδούνι τῆς χρονιᾶς. Χτύπησε δυνατά καί ἐπιτακτικά σάν νά ἤθελε νά σᾶς ἀφυπνίσῃ ἀπ’  τήν καλοκαιρινή ξεκούρασι καί νά σημάνῃ τήν ἀρχή μιᾶς χρονικῆς περιόδου τήν ὁποία καλεῖσθε νά στεφανώσετε μέ τούς κόπους σας καί τούς ἀγῶνες σας. Ὁπωσδήποτε στόν πρῶτο χαιρετισμό σας μέ τούς συμμαθητές καί τί συμμαθήτριές σας σήμερα στήν αὐλή τοῦ σχολείου, θά εἴπατε αὐτό τό γνωστό καί στερεότυπο ὅτι τά ὡραῖα πράγματα περνοῦν  γρήγορα. Καί πράγματι, αὐτά τά ὁποῖα ζήσατε τό χρονικό διάστημα πού διέρρευσε, ἦταν ὡραῖα. Ξεκούραση, ξενοιασιά, παιχνίδι, ταξίδια, ἐντυπώσεις, χαρές. Ἀλλά τώρα αὐτά πού σᾶς περιμένουν δέν εἶναι τά ἄσχημα. Εἶναι τά πιό χρήσιμα καί  τά πιό ἀγαθά. Εἶναι τά ἀγαθά  τά ὁποῖα «κόποις κτῶνται». Δηλαδή κερδίζονται μέ κόπους. Ἰδού λοιπόν ἐνώπιόν σας ἡ μελέτη. Ἰδού ἡ γνώση, ἡ μάθηση μ’ ὅλες τίς χαρές της. Ἐδῶ ὁ δάσκαλος, ὁ φορέας τῆς γνώσεως θά σᾶς μεταδώσῃ ἀγαθά ἀναλλοίωτα καί ἀκατάβλητα. Σ’ αὐτόν τόν ἱερό χῶρο, θά πραγματοποιηθῇ αὐτό τό μεγαλειῶδες. Θά ἐπωασθῇ ὁ νέος ἄνθρωπος. Σάν κλῶσσα στοργική τό Σχολεῖο σᾶς περισυλλέγει σήμερα κάτω ἀπ’ τίς πτέρυγές του, γιά νά σᾶς μεταδώσῃ ζωή. Τήν ὄντως ζωή. Τήν πραγματική ζωή. Κι ἄν ἐσεῖς ἀνταποκριθῆτε καί πλουτίσετε τό νοῦ σας μέ τήν γνώση, θά βγῆτε ἀπό  ’δῶ ὄχι νεοσσοί μόνο γιά νά βαδίσετε τό δρόμο τῆς ζωῆς, ἀλλά πρόσωπα καταξιωμένα, ἕτοιμα ν’ ἀναλάβετε τά σκῆπτρα τῆς βασιλείας τοῦ κόσμου τούτου, καί νά διαπρέψετε. Ἀλλά ὡς πνευματικός πατέρας ἑνώνοντας τή φωνή μου μαζί μέ τή φωνή τῶν Ἱερέων μας, μέ τή φωνή τῶν διδασκάλων σας, τῶν Γονέων σας καί τῶν Ἀρχόντων τοῦ τόπου μας πού παρίστανται σ’ αὐτό τόν Ἁγιασμό σήμερα, σᾶς λέω ὅτι αὐτά θά τά ἐπιτύχετε ἐάν ἔχετε τήν ἀναφορά σας στήν ἀθάνατη πατρίδα μας, πού κρύβει τόν θησαυρό τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας καί τῆς κλασσικῆς μας παιδείας. Πολύ γρήγορα θά διαπιστώσετε ὅτι ὅλα περνοῦν γρήγορα. Κι ὅτι ὁ χρόνος εἶναι πολύτιμος καί ὀλιγοστεύει. Τό κουδούνι πού χτύπησε, θά χτυπάῃ ποικιλότροπα σ’ ὅλη τή ζωή σας. Γιά νά σᾶς καλέσῃ στό ἕνα καθῆκον σήμερα καί στό ἄλλο αὔριο. Γι’  αὐτό, συνεπεῖς μέ τόν ἑαυτό σας, νά παίρνετε ὑπεύθυνα τό δῶρο πού σᾶς προσφέρεται. Κι ἄν ἐμεῖς σήμερα, ἔρμαιοι τῶν δύστυχων καιρῶν πού διανύουμε, ὑπολειπόμαστε σ’  αὐτό πού σᾶς προσφέρουμε καί σᾶς ἀδικοῦμε, σᾶς παρακαλοῦμε συγχωρέστε μας καί ἀναζητῆστε το μόνοι σας. Σεῖς τώρα ἀνοίγετε εὔκολα τά φτερά σας. Καί μήν πλανηθῆτε δέν λέω μόνο ὅτι σερφάρετε στούς ἰστοχώρους καί βρίσκεσθε μέ μιά κίνηση σ’  ἄλλους κόσμους, ἐπικοινωνεῖτε μέ ἀνθρώπους ἀπ’  ὅλο τόν πλανήτη, καί γενικά ἔχετε τρόπο νά βρῆτε μόνοι σας ὅ,τι ἐμεῖς σᾶς στερήσαμε. Ἐννοῶ ὅτι πρέπει νά ἀναζητῆτε τόν ἑαυτό σας ἀπό ὅποια γνήσια πηγή σᾶς προσφέρεται.

Πρό πάντων ἀναζητῆστε τα στούς ἱερούς χώρους τῆς Παιδείας, στά Σχολεῖα, στούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ὀρθοδοξίας, στίς Βιβλιοθῆκες καί στά Σπουδαστήρια τῆς ἀθάνατης Ἑλληνικῆς Παιδείας. Ἀναζητῆστε τα στά αἰώνια πρότυπα, στούς Ἁγίους τῆς Πίστεώς μας καί στούς ἀνθρώπους τῆς θυσίας καί τοῦ Πνεύματος τῆς Πατρίδος μας.

Σᾶς παρακαλοῦμε κατ’ ἀρχήν νά μήν σπαταλᾶτε τό χρόνο σας σέ ἀνωφελῆ καί μάταια πράγματα τοῦ κόσμου τούτου πού πλανοῦν καί σᾶς ἀφαιροῦν ὅ,τι πολύτιμο ἀλλά ἀναζητῆστε μέσα σ’  αὐτούς τούς χώρους νά βρῆτε αὐτό πού ἴσως ἡ δική μας ὀλιγωρία δέν μᾶς ἄφησε νά σᾶς δείξουμε. Βρῆτε ἐκεῖ τίς ρίζες σας τίς ἀθάνατες. Τίς πνευματικές σας ἱερές καί ἅγιες καταβολές. Βρῆτε τήν ὀρθόδοξη ταυτότητά σας καί τήν ἑλληνική σας καταγωγή. Μάθετε τοὐλάχιστον ἀπό   ’κεῖ τά μαθήματα πού σᾶς στεροῦν τά ἀλλοτριωμένα ἐκπαιδευτικά προγράμματα τά ὁποῖα μιμούμενα κόσμους καί λαούς ἄλλους φθάσαμε νά δεχώμαστε νά σᾶς διδάσκουν ἔμμεσα ἄλλοι ἀνεύθυνοι καί ἀναρμόδιοι ἄνθρωποι πού χθές ξύπνησαν ἀπ’  τήν βαρβαρότητα καί δέν ἀντέχουν τά μάτια τους στό φῶς τῆς δικῆς μας Παιδείας, τῆς δικῆς μας Πίστεως.

Αὔριο θά βρεθῆτε συσπουδαστές καί φίλοι μ’  ἀνθρώπους ἄλλων τόπων. Θά ἐκπλαγῆτε ὅταν θά δῆτε πῶς ὑποστηρίζουν τήν πατρίδα τους καί τήν πίστι τους καί ἄς ἀπέχουν πολύ ἀπ’  τή δική μας μοναδική, πατρίδα πού γράφει χρόνους καί καιρούς σ’  αὐτό τόν κόσμο καί τή δική μας Ὀρθόδοξη Πίστι πού δικαιώνει τούς πιστούς της καί τούς ἁγιάζει. Γι’ αὐτό, ἀκοῦστε τούς λόγους μας πού βγαίνουν μέσα ἀπ’ τήν καρδιά μας πού φλέγεται ἀπό ἀγάπη γιά Σᾶς. Καί μακρόθυμα, ὡς Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες, ἀγαπῆστε τούς οἱουσδήποτε συμμαθητές σας καί συνεργασθῆτε μαζί τους, καί μεταδῶστε τους ἀπ’  τά ἀγαθά τῆς ἰδικῆς σας Πίστεως καί Πατρίδος. Δεχθῆτε παιδιά τίς εὐχές μας. Καλή Σχολική χρονιά. Πάντα ἐπιτυχίες.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

Ο ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Εγγραφείτε για τα για ενημερωτικά δελτία μας(newsletters)!

Newsletters Απλό κείμενοHTML Μήνυμα e-mail  

Προβολή όλων

 

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος του περιοδικού ΤΑΛΑΝΤΟ

 

 

Ευαγές Ίδρυμα “Ο Επιούσιος” Συσσίτια απόρων της Ι.Μ. Λαρίσης & Τυρνάβου