Αθανάσιος Καραθανάσης: “Οι πεσόντες στην Μ. Ασία από τον Νομό Μαγνησίας”

Άρθρο του κ. Αθανασίου Καραθανάση,
Ομ. Καθηγητού Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ.

Αχιλλίου Πόλις | Τεύχος 8ο