Σταύρος Γουλούλης: «Βίος του αμαρτωλού Πολυκάρπου»: Μύηση και Μαρτυρία τοῦ ἐκ Δάρδας Ἠπείρου μητροπολίτη Λαρίσης († 17 Σεπτεμβρίου 1821) (Β´ Μέρος)

Άρθρο του κ. Σταύρου Γουλουλη,
Δρος Βυζαντινής Τέχνης.

Διαβάστε το άρθρο κάνοντας κλικ στην εικόνα.