«Κ’ Επάνω Εις Την Χιόνα Έπεσε Χιών…» – Αλ. Παπαδιαμάντης.

«Κ’ Επάνω Εις Την Χιόνα Έπεσε Χιών…»

( Αλ. Παπαδιαμάντης)