Κώστας Σπανός: “Αναφορές για τον Μητροπολίτη της Λάρισας Ιωάσαφ Β´ (1581-1603)”

Άρθρο του κ. Κώστα Σπανού,
Εκδότου του Θεσσαλικού Ημερολογίου.

Διαβάστε το άρθρο κάνοντας κλικ στην εικόνα.