Δρ Κωνσταντίνος Β. Ζορμπάς: «Υπέστη Ασθενείας, τα δεινά βιώσας εν συνέσει θαυμαστή…» – Όσιος Νικηφόρος ο Λεπρός: Από το περιθώριο στην Αγιότητα…

Άρθρο του Δρος Κωνσταντίνου Ζορμπά,
Γενικού Διευθυντού Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης και
Άρχων Ιερομνήμων της Α.τ.Χ.Μ.Ε.

Διαβάστε το άρθρο κάνοντας κλικ στην εικόνα.