Γιώργος Τράντας: “Φιλόλαος Τλούπας: Ο γνωστός-άγνωστος συμπολίτης μας”

Άρθρο του κ. Γεωργίου Τράντα,
Διευθυντού Ε.Μ.  Κ.Κ. Λάρισας και
Δημοσιογράφου της Θεσσαλίας Τηλεόρασης.

Αχιλλίου Πόλις | Τεύχος 8ο