Αναστασία Θώδα-Δημοπούλου: “Εποικισμός του Αμπελώνα από Ηπειρώτες του Πληκατίου”

Άρθρο της κας Αναστασίας Θώδα-Δημοπούλου,
Κοινωνική Λειτουργού και Παιδαγωγού.

Αχιλλίου Πόλις | Τεύχος 8ο