Έναρξη Εργασιών Πανελλήνιας Μαθηματικής Εταιρείας στη Λάρισα

Το 36ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ξεκίνησε σήμερα στις εγκαταστάσεις της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π) του πρώην Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας και νυν Campus Γαιόπολις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Το συνέδριο ξεκίνησε με τους χαιρετισμούς των επισήμων και θα συνεχιστεί έως την Κυριακή 3 Νοεμβρίου στις 14:00. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρουσιαστούν περισσότερες από 100 πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες από εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Θέμα του συνεδρίου είναι: «Ο διευρυμένος ρόλος των Μαθηματικών στην επιστήμη και την κοινωνία: Προκλήσεις στον επανασχεδιασμό της μαθηματικής εκπαίδευσης».