Άγιος Αντώνιος, ο νεός Θεολόγος

Έζησε το 14ο αι. Μητροπολίτης Λαρίσης υπήρξε περίπου από το 1333 μέχρι το 1362. Έγραψε λόγους πανηγυρικούς σε διάφορες θεομητορικές γιορτές και εγκώμια μαρτύρων και αγίων, τα οποία αποτελούν και τη μοναδική πηγή πληροφοριών – άμεσων και έμμεσων-για τη ζωή του. Επίσης, συνέθεσε εκκλησιαστικούς ύμνους με πιο γνωστό τον κανόνα στον Άγιο Αχίλλιο(† 350).