ΛΟΓΙΑ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟ.ΦΙ.Α.

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της ΛΟ.ΦΙ.Α. (Λογίας Φιλαδελφίας και Αλληλεγγύης) της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτιζομένου εκ του Μητροπολίτου ως Προέδρου, τριών Κληρικών και τριών Λαϊκών (ανδρών – γυναικών), διοριζομένων μετά των αναπληρωτών αυτών από τον Μητροπολίτη, με  τριετή θητεία.

Σκοπός της Λογίας είναι η παροχή κάθε υλικής ή άλλης βοήθειας προς τους χριστιανούς της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Ειδικότερα, οι σκοποί είναι η περίθαλψη ενδεών και απόρων οικογενειών και ατόμων, η καταβολή εξόδων για την αποφυλάκιση ατόμων από τις φυλακές , η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ασθενών, η οικονομική ενίσχυση απόρων μαθητών και σπουδαστών και η άμεση παροχή κάθε υλικής ή άλλης βοήθειας σε άτομα και ομάδες που βιώνουν συνθήκες φτώχειας, οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού.

Όλες οι παροχές (οικονομικές και υλικές) γίνονται πάντοτε κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Λογίας Φιλαδελφίας και Αλληλεγγύης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει των απαιτουμένων δικαιολογητικών, αποφασίζει για τις μηνιαίες καθώς και τις έκτακτες και καθημερινές παροχές προς τους ενδεείς.