ΕΓΚΟΛΠΙΑ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

 ΕΤΟΥΣ 2023

 

Το παρόν ημερολόγιο είναι αφιερωμένο

στη Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας

ως φάρμακο αθανασίας.

Εξώφυλλο: «Ὁ Ἄρτος τῆς ζωῆς»,
Φορητή Εἰκόνα Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης.

Οπισθόφυλλο: Ὁ νεομάρτυρας Ἅγιος Γεώργιος ὁ Τυρναβίτης,

Φορητή εἰκόνα Ἱερού Ναοῦ Ἁγίου Γεδεών Τυρνάβου.