ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου ιδρύθηκε το έτος 2020 με το υπ. αριθ. 2801/13-7-2020/τ.Β΄ ΦΕΚ και διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτιζόμενο εκ του Μητροπολίτου ως Προέδρου, τριών Κληρικών και τριών λαϊκών γυναικών διοριζομένων μετά των αναπληρωτών αυτών από τον Μητροπολίτη, με  τριετή θητεία.

Σκοπός του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου είναι η παροχή κάθε υλικής ή άλλης βοήθειας προς τους χριστιανούς της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Ειδικότερα, οι σκοποί είναι η περίθαλψη ενδεών και απόρων οικογενειών και ατόμων, η καταβολή εξόδων για την αποφυλάκιση ατόμων από τις φυλακές , η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ασθενών, η οικονομική ενίσχυση απόρων μαθητών και σπουδαστών και η άμεση παροχή κάθε υλικής ή άλλης βοήθειας σε άτομα και ομάδες που βιώνουν συνθήκες φτώχειας, οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού.
Όλες οι παροχές (οικονομικές και υλικές) γίνονται πάντοτε κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει των απαιτουμένων δικαιολογητικών, αποφασίζει για τις μηνιαίες καθώς και τις έκτακτες και καθημερινές παροχές προς τους ενδεείς.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ:

 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΙΒΑΝ:  GR2901103970000039701623538
  SWIFT (BIC): ETHNGRAA
  ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ “ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ”

 

 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΙΒΑΝ:  GR9701712550006255149211705
  SWIFT (BIC): PIRBGRAA
  ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ