9ο Σεμινάριο Ψαλτικής Τέχνης και Μελοποιΐας

«Ο καθορισμός της χρονικής αγωγής των εκκλησιαστικών μελών σύμφωνα με τη θεωρητική διδασκαλία της Νέας Μεθόδου».

Στο παρόν σεμινάριο παρουσιάζονται με τρόπο αναλυτικό οι πληροφορίες που διαθέτουμε για τη χρονική αγωγή των εκκλησιαστικών μελών, τόσο κατά την περίοδο εφαρμογής της παλαιάς μεθόδου, όσο και μετά την καθιέρωση της νέας μεθόδου.
Παρουσιάζονται και εξετάζονται οι διαθέσιμες θεωρητικές συγγραφές και οι πληροφορίες για την εφαρμογή των χρονικών αγωγών μέσα από την προφορική πατριαρχική παράδοση, ενώ παρέχονται ηχητικά παραδείγματα εφαρμογής τους από σημαίνουσες ψαλτικές προσωπικότητες.
Παράλληλα θα εξετασθούν και θα τεθούν σε διάλογο συναφή θέματα, όπως σχόλια στη χρονική αγωγή συγκεκριμένων μελών, χρονική αγωγή και διαμόρφωση της ακολουθίας, χρονική αγωγή και αισθητική της Λατρείας κ.τ.λ.

Εισηγητής:

Μιχαήλ Στρουμπάκης
αναπληρωτής καθηγητής Ιστορικής Βυζαντινής Μουσικολογίας της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης 
Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Σταυροφόρων) Ηρακλείου Κρήτης

​https://www.chorosaggelikos.com/9-seminario