13 ΕΤΗ ΕΠΙΟΥΣΙΟΥ

ΕΥΑΓΕΣ ΙΔΡΥΜΑ

“Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ”

13 ΕΤΗ ΕΠΙΟΥΣΙΟΥ

 

Στίς 6 Ἀπριλίου τοῦ 2002 ἐγκαινιάσθηκε καί ἄρχισε τήν λειτουργία του τό πλέον σημαντικό Εὐαγές Ἵδρυμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου. Τά Συσσίτια ἀπόρων «Ὁ Ἐπιούσιος». Ἦταν τό ὄνειρο καί ἡ ἐπιθυμία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνατίου νά μήν ὑπάρχει ἄνθρωπος πεινασμένος στή Λάρισα, παρ’ ὅτι ἐκείνη τήν ἐποχή περίσσευε ἡ εὐμάρεια καί ἦταν ἐλαχιστότατη ἡ ἀνέχεια. Ἔτσι, δημιουργήθηκε ἡ καλαίσθητη, σύγχρονη καί φιλόξενη αἴθουσα πού κατέστη ἡ τραπεζαρία γιά τό μεσημεριανό ἀστέγων, πτωχῶν καί μοναχικῶν συνανθρώπων μας. Τότε διέθετε ἑκατόν πενήντα 150 μερίδες φαγητοῦ γιά τούς σιτιζόμενους στήν αἴθουσά του ἀλλά καί γιά τά ἀποστελλόμενα πακέτα φαγητοῦ κατ’ οἶκον. Ἡ κουζίνα του ὑπερσύγχρονη καί ἀπαστράπτουσα ἀπό τήν καθαριότητα, μοσχοβολᾶ ἀπό τά καλομαγειρεμένα φαγητά καθημερινά. Ἀπαρχῆς λειτούργησε καί συνεχίζει νά λειτουργεῖ μέ ἐθελόντριες κυρίες, ἐνορίτισσες ὅλων τῶν Ἐνοριῶν τῆς Λαρίσης, τοῦ Τυρνάβου, τοῦ Ἀμπελῶνος, τῆς Χάλκης, τοῦ Πλατυκάμπου, τῆς Νικαίας, τοῦ Ριζομύλου, τῶν Γόννων, τῆς Κοιλάδος, τῆς Γιάννουλης, τῆς Τερψιθέας, τῆς Φαλάνης, τῶν Ἐλευθερῶν, τοῦ Συκουρίου, τῆς Αἰγάνης, τοῦ Μακρυχωρίου καί τοῦ Στεφανοβικείου.

Σήμερα, δεκατρία χρόνια μετά τήν ἵδρυσή του, ὁ «Ἐπιούσιος», ἀπαραίτητος ὅσο ποτέ ἄλλοτε, καλύπτει σέ καθημερινή βάση πάνω ἀπό 400 μερίδες φαγητοῦ. Πάντοτε διαθέτει ἐπί πλέον μερίδες πού φθάνουν καί πολλές φορές ξεπερνοῦν τίς 450, γιατί ἔρχονται πάρα πολλοί συνάνθρωποι πέραν τῶν ἐγγεγραμμένων. Ἡ ἀνέχεια καί ἡ ἀδυναμία πολλῶν ἀδελφῶν γιά ἕνα πιάτο φαγητοῦ καθημερινά διατρανώνεται.

Ἡ κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τοῦ «Ἐπιουσίου» γίνεται ἀποκλειστικά καί μόνον ἀπό τήν ἀγάπη τῶν Χριστιανῶν. Ἀπό τό ὑστέρημα τῶν ἐκκλησιαζομένων συγκεντρώνονται τά ἀπαιτούμενα ποσά γιά τήν ἀγορά τῶν ὑλικῶν τοῦ μαγειρέματος. Ἀπό τήν καλοκαρδία τῶν ἀόκνων ἐθελοντριῶν, τήν συνεχή προσπάθεια τῶν Ἱερέων, τήν ἀγάπη τοῦ Ἐπισκόπου, γίνεται τό καθημερινό θαῦμα τῆς κατσαρόλας στήν κουζίνα τοῦ «Ἐπιουσίου». Ἔτσι, οἱ ἀδελφοί μας ἔρχονται καί βρίσκουν μέσα σέ ἕνα καθαρό καί ζεστό περιβάλλον σπιτικό φαγητό, προσφερόμενο μέ τήν ἀνιδιοτελή ἀγάπη τῆς μάνας Ἐκκλησίας.