Χαράλαμπος Β. Στεργιούλης: “Γρηγορίου Πρεσβυτέρου Καισαρείας Καππαδοκιίας «Λόγος εἰς τούς ὁσίους τιη΄ (318) θεοφόρους Πατέρας, καί εἰς Κωνσταντῖνον τόν εὐσεβέστατον βασιλέα»”

Άρθρο του Χαράλαμπου Β. Στεργιούλη,
Δρος Βυζαντινής Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Διαβάστε το άρθρο κάνοντας κλικ στην εικόνα.