Φανή Καλοκαιρινού: «Tο Λαογραφικό-Ιστορικό Μουσείο Λάρισας φορέας Πολιτισμού και Εκπαίδευσης»

Άρθρο της κας Φανής Καλοκαιρινού,
Διευθύντριας Λαογραφικού-Ιστορικού Μουσείου Λάρισας,
Αρχαιολόγου και Λαογράφου.

Αχιλλίου Πόλις | Τεύχος 10