Φανή Καλοκαιρινού: “H γαστρονομική παράδοση των Μικρασιατών προσφύγων. Καππαδοκία, Πόντος, Ιωνία-Σμύρνη”

Άρθρο της κας Φανής Καλοκαιρινού,
Διευθύντρια Λαογραφικού-Ιστορικού Μουσείου Λαρίσης,
Αρχαιολόγου και Λαογράφου. 

Αχιλλίου Πόλις | Τεύχος 8ο