Φανή Καλοκαιρινού: “ΤΑ ΤΥΠΟΦΑΒΕΙΑ ΤΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ”

της κ. Φανής Καλοκαιρινού
Αρχαιολόγου – Λαογράφου
Διευθύντρια Λαογραφικού-Ιστορικού Μουσείου Λαρίσης

Διαβάστε το άρθρο κάνοντας κλικ στη φωτογραφία.