Φανή Καλοκαιρινού: “Οι Θεσσαλικές Κοινωνίες και η εξέλιξή τους κατά τα νεότερα ιστορικά χρόνια (17ος αι.-20ός αι.)

Άρθρο της κας Φανής Καλοκαιρινού,
Διευθύντρια Λαογραφικού-Ιστορικού Μουσείου Λαρίσης,
Αρχαιολόγου και Λαογράφου.

Διαβάστε το άρθρο κάνοντας κλικ στην εικόνα.