ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

 

Ἀπολυτίκιον Παναγίας Παραμυθίας
Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 
 
“Παραμύθιον θεῖον, καὶ προπύργιον ἄσειστον, τὴν σεπτήν σου Εἰκόνα, Θεοτόκε κεκτήμεθα· ἐκ ταύτης γὰρ παρέχεις μυστικῶς, ἡμῖν παραμυθίαν καὶ ἰσχύν, τοῖς ἐν πίστει ἐκβοῶσί σοι ἐκ ψυχῆς, Παραμυθία Δέσποινα· Δόξα τοῖς θαυμασίοις σου Ἁγνή, δόξα τῇ σῇ χρηστότητι, δόξα τῇ πρὸς ἡμᾶς παραμυθίᾳ Ἄχραντε.”

Μεγαλοπρεπώς, η πόλις των Τρικάλων, υπεδέχθη, την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016 το απόγευμα, πιστό αντίγραφο της ιεράς εικόνος της Παναγίας της Παραμυθίας, από την εν Αγίω Όρει Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου. Την εικόνα μετέφερε ο Καθηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτης π. Εφραίμ, συνοδεία αγιορειτών Βατοπεδινών  Πατέρων, ενώ παρέστησαν οι Σεβασμιώτατοι  Μητροπολίτες Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος και Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιγνάτιος, ο οποίος προέστη της τελεσθείσης ιεράς λιτανείας, χοροστάτησε του Πανηγυρικού Εσπερινού και ομίλησε καταλλήλως περί του προσώπου της Υπεραγίας Θεοτόκου και στο τέλος τη παρακλήσει του οικείου Ιεράρχου εχειροθέτησε Αναγνώστη της τοπικής Εκκλησίας, έναν λαμπρό νέο και υποψήφιο κληρικό αυτής.