Το πρώτο τεύχος του περιοδικού “ΑΧΙΛΛΙΟΥ ΠΟΛΙΣ” εξαντλήθηκε !

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Λαρίσης καί Τυρνάβου εὐχαριστεῖ θερμῶς τό ἀναγνωστικό κοινό γιά τήν ἀγάπη μέ τήν ὁποία ἀγκάλιασε τήν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ “ΑΧΙΛΛΙΟΥ ΠΟΛΙΣ“. Τό πρῶτο τεῦχος ἐξαντλήθηκε. Θά γίνει ἀνατύπωση μέ τήν κυκλοφορία τοῦ δευτέρου τεύχους περί τά τέλη Ὀκτωβρίου, ὁπότε ὅσοι δέν μπόρεσαν νά προμηθευθοῦν τό πρῶτο, θά μποροῦν μέχρι τότε νά τό διαβάσουν δωρεάν στήν ἠλεκτρονική ἀνάρτηση στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου https://imlarisis.gr/αχιλλίου-πόλις/ καθώς καί στό Facebook, στό προφίλ ΑΧΙΛΛΙΟΥ ΠΟΛΙΣ.