Σωτήριος Μπαλατσούκας: «Παιδεία: Άγιον Όρος – Άγια Μετέωρα»

Άρθρο του Δρος Σωτηρίου Μπαλατσούκα,
Καθηγητού Αγιολογίας και
Άρχοντος Πρωτονοταρίου του Οικ. Πατριαρχείου.

Αχιλλίου Πόλις | Τεύχος 10