Στυλιανή Περμαθούλη: «Χαίροις Παρασκευή Οσιομάρτυς, Αμπελακίων καλλονή…»

Άρθρο της Στυλιανής Περμαθούλη,
κατόχου MSc Μουσειολογίας-Διαχείρισης Πολιτισμού και
MSc Φυσικών και Χημικών μεθόδων διάγνωσης φθοράς υλικών
Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Διαβάστε το άρθρο κάνοντας κλικ στην εικόνα