Στυλιανή Περμαθούλη: “Ο Στεφανίτης μάρτυς του Τυρνάβου. Σχολιάζοντας την περίπτυστη εικόνα του”

Άρθρο της Στυλιανής Περμαθούλη,
MSc Μουσειολογίας-Διαχείρισης Πολιτισμού και
MSc Φυσικών και Χημικών μεθόδων διάγνωσης φθοράς υλικών-πολιτιστικής κληρονομιάς.

Διαβάστε το άρθρο κάνοντας κλικ στην εικόνα.