ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΧΙΛΛΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ· ΤΟ ΠΟΝΕΜΕΝΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ» – ΕΠΙΔΟΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι.Μ. ΛΑΡΙΣΗΣ

Πραγματοποιήθηκε μέ ιδιαίτερη ἐπιτυχία ἡ ἐκδήλωση πού συνδιοργανώθηκε ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου καί τήν «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» μέ θέμα: «Κρυπτοχριστιανοί, τό πονεμένο συναξάρι τῆς Ρωμηοσύνης».

Ἡ ἐκδήλωση ἔγινε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου τήν Κυριακή τῶν Ἀπόκρεω, 11 Φεβρουαρίου 2018, μετά τή θ. Λειτουργία. Κεντρικός ὁμιλητής στήν ἐκδήλωση ἦταν ὁ Πανοσιολογιότατος Αρχιμ. π. Χρήστος Κυριαζόπουλος, τ. σχολικός σύμβουλος Φιλολόγων καί διδάκτωρ Βυζαντινῆς Ἱστορίας.

Στήν ἀρχή τῆς ἐκδήλωσης ἡ χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Μουσικολογιωτάτου Μουσικοδιδασκάλου κ. Ἀποστόλου Παπαγεωργίου, ἀπέδωσε μελωδικότατα ἐπίκαιρους ὕμνους τοῦ Τριωδίου.

Στή συνέχεια ὁ κ.Ἰωάννης Καραμῆτρος ἐκ μέρους τῆς ΕΡΩ ἀναφέρθηκε στίς ἐκδηλώσεις τοῦ Σωματείου τήν τρέχουσα ἀκαδημαϊκή χρονιά, προσφώνησε τόν ὁμιλητή, τόν εὐχαρίστησε γιά τήν ἀνταπόκρισή του στήν πρόσκληση καί τόν προσκάλεσε στό βῆμα.

Στήν ὁμιλία του ὁ π. Χρήστος ἀναφέρθηκε στό χθές καί τό σήμερα τοῦ θέματος Κρυπτοχριστιανοί. Μεταξύ ἄλλων τόνισε πώς τό Ἔθνος μας ἔζησε ἀτέλειωτους χρόνους καί αἰῶνες κάτω ἀπό τή βαριά σκλαβιά πού ἀκολούθησε τήν ἅλωση τῆς Πόλης τή δύστυχη μέρα τῆς 29ης Μαΐου τοῦ 1453. Κατά τή διάρκεια τῆς μακρᾶς περιόδου τῆς τουρκοκρατίας οἱ Τοῦρκοι μουσουλμάνοι πολεμιστές κατάφεραν νά μεταστρέψουν μεγάλο ἀριθμό Χριστιανῶν καί Ἑλλήνων στό Ἰσλάμ καί νά τόν ἐκτουρκίσουν γλωσσικά. Οἱ ἐξισλαμισμοί, βίαιοι ἤ ἐθελοντικοί, αὔξησαν τήν πολεμική δύναμη καί ὁρμή τῶν ἐπιδρομέων. Ἕνα ἀδιαπέραστο σκοτάδι κάλυψε τά γεγονότα τῆς καταστροφῆς τοῦ Ἑλληνισμοῦ στή Μ. Ἀσία. Ἦταν πολλοί ὅμως τότε ἐκεῖνοι πού ἔγιναν μωαμεθανοί φαινομενικά, διατηρώντας στά βάθη τῆς ψυχῆς τους τή χριστιανική πίστη, καί, ὅπου οἱ συνθῆκες τό ἐπέτρεπαν, καί τήν ἑλληνική γλῶσσα. Αὐτοί, ὅταν ἦρθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, γύρισαν ἐπίσημα στόν Χριστιανισμό, καί μέσω αὐτοῦ καί στόν Ἑλληνισμό. Αὐτοί εἶναι οἱ λεγόμενοι «Κρυπτοχριστιανοί». Ἡ Ἀνταλλαγή, ὅσους βρῆκε, τούς ἀπέδωσε στό ἐλεύθερο ἑλληνικό κράτος.

Τό 1ο ἄρθρο τῆς συνθήκης τῆς Λωζάνης (24 Ἰουλίου 1923) προέβλεπε τόν ὑποχρεωτικό ἐκπατρισμό τῶν Τούρκων ὑπηκόων μέ ἑλληνοχριστιανική (Ὀρθόδοξη) θρησκεία καί ἀντίστροφα τῶν Ἑλλήνων ὑπηκόων μέ μωαμεθανική θρησκεία. Ἐπίσημα ἀγνοήθηκαν ἀπό τή συνθήκη οἱ Κρυπτοχριστιανοί, οἱ ὁποῖοι, λόγω τῆς ἐμπόλεμης κατάστασης δέν μπόρεσαν μέχρι τό τέλος νά τεκμηριώσουν τήν ὀρθόδοξη πίστη τους. Ὑπάρχουν ὅμως πολλά περιστατικά πού βεβαιώνουν πώς οἱ Κρυπτοχριστιανοί σήμερα στήν Τουρκία δέν εἶναι λίγοι. Αὐτά προέρχονται εἴτε ἀπό τή βιβλιογραφία εἴτε ἀπό ἐφημερίδες καί περιοδικά εἴτε – κι αὐτό εἶναι ἰδιαίτερα ἐντυπωσιακό – ἀπό τό διαδίκτυο, εἴτε ἀπό προφορικές μαρτυρίες, μή καταγεγραμμένες ἀκόμη. Ἰδιαίτερα συγκινητικά ἦταν τά περιστατικά μέ Κρυπτοχριστιανούς, παλαιότερων καί νεότερων χρόνων, στά ὁποῖα ἀναφέρθηκε ὁ ὁμιλητής.

Ὁ π. Χρήστος ἔκλεισε τήν καταπληκτική αὐτή ὁμιλία του μέ τήν ἐπισήμανση ότι τό μέλλον μᾶς ἐπιφυλάσσει ἐπί τοῦ θέματος πολλές ἐκπλήξεις καί ἀποκαλύψεις καί εὐχήθηκε νά ἀξιώσει ὁ ἅγιος Τριαδικός Θεός ὅλους ἐκείνους πού σήμερα ζοῦν ὑπό τό κράτος τοῦ φόβου καί τοῦ θανάτου νά μπορέσουν νά τόν λατρεύουν δημόσια καί φανερά.

Στή συνέχεια ὁ Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Ραφαήλ Εὐαγγέλου, ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, μετέφερε τις πατρικές ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κ. Ιγνατίου, ως εκπρόσωπος αυτού, εὐχαρίστησε τόν λόγιο ὁμιλητή γιά τήν τεκμηριωμένη ὁμιλία του καί προέτρεψε τό ἀκροατήριο ώστε όλοι νά ἔχουμε παρρησία καί νά ὁμολογοῦμε τόν Θεό, διότι ἄν καί δέν εἴμεθα ὑπό καθεστώς διωγμοῦ ἀρκετοί διστάζουμε νά κάνουμε ἀκόμη καί τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ. Ευχαρίστησε,επίσης, τον π.Χρήστο,διότι αναφέρθηκε και σε δύο νεομάρτυρες, τον επίσκοπο Μογλενών, Ιωάννη, και τον αδερφό του, Δημήτριο, που μαρτύρησαν έξω από το τζαμί που βρισκόταν κοντά στον Πηνειό και έτσι προστίθενται και αυτοί στη χορεία των εν Λαρίση αγίων! Τέλος, συνεχάρη τους χορωδούς για την όμορφη απόδοση των ύμνων, καθώς και τους νέους πτυχιούχους, προτρέποντάς τους να αγαπούν τη βυζαντινή μουσική και να ανεβαίνουν στο ιερό αναλόγιο.

Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας ὁ διευθυντής τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς Μουσικολογιώτατος κ. Ἠλίας Παπαδόπουλος καί τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐπέδωσαν τά πτυχία και τα διπλώματα στούς ἀποφοίτους τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, οἱ ὁποῖοι καταχειροκροτήθηκαν ἀπό τό παρευρισκόμενο πλῆθος.