ΝΕΟΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΑΡΕΛΑΥΝΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΟΡΤΗ

ΝΕΟΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΠΑΡΕΛΑΥΝΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΟΡΤΗ

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Λαρίσης καὶ Τυρνάβου, γιὰ πρώτη φορὰ στὰ ἐκκλησιαστικὰ χρονικὰ τῆς Λάρισας, λαμβάνει ἐνεργὸ μέρος στὶς παρελάσεις τῶν ἐθνικῶν ἐπετείων τῆς πόλεώς μας καὶ συμμετέχει μὲ τὴν νεοσύστατη Φιλαρμονικὴ Μουσικὴ τῆς Ἐνορίας τοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἁγίου Γεωργίου Λαρίσης καὶ μὲ ἀντιπροσωπίες ὅλων τῶν μελῶν τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καὶ τῶν Νεανικῶν Φιλικῶν Συναντήσεων τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, φέροντας παραδοσιακὲς στολὲς ἀπὸ ὅλες τὶς περιοχὲς τῆς πατρίδος μας.

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ