Σταύρος Γουλούλης: “O Kανών των Αγίων Μαρτύρων Αρμοδίου (ή Αρδομίου) και των συν αυτώ: Ναός και ιστορημένο μαρτυρολόγιο, Λάρισα 11 ΜΑΪΟΥ 926 μ.Χ. (;)”

Άρθρο του κ. Σταύρου Γουλούλη,
Δρος Βυζαντινής Τέχνης.

Αχιλλίου Πόλις | Τεύχος 9