Σταυρούλα Σδρόλια: “Ενθύμηση για τον Αναστάσιο, Ιερέα και Οικονόμο των Αμπελακίων”

Άρθρο της κας Σταυρούλας Σδρόλια,
Δρος Αρχαιολογία και Προϊσταμένης ΕΦΑ Λάρισας.

Διαβάστε το άρθρο κάνοντας κλικ στην εικόνα