Στέφανος Αλ. Ρουβολής: “Αδαμάντιος Θ. Μάνιαρης – Εθνική Τράπεζα – Αμπελάκια”

Άρθρο του κ. Στέφανου Ρουβολή,
Διευθυντού Εθνικής Τραπέζης,
Καταστήματος Λάρισας (Κεντρικής Πλατείας).

Αχιλλίου Πόλις | Τεύχος 8ο