Σπύρος Κ. Μπαρμπούτης: «Το Σχολείο μου… Α΄ Γυμνάσιο Αρρένων Λάρισας. 134 χρόνια δράσης, προόδου και γνώσης»

Άρθρο του κ. Σπύρου Κ. Μπαρμπούτη,
Μαθητού του Α’ Γυμνασίου Αρρένων Λάρισας
(Αποφοίτου 1958).

Αχιλλίου Πόλις | Τεύχος 10