Πρώτο Φεστιβάλ Χορωδιών Βυζαντινής Μουσικής στη Λάρισα

Ἀγαπητοί μου, Χριστός Ἀνέστη!

Ἀξιωνόμαστε φέτος, στά πλαίσια τῆς Ἑορτῆς τοῦ Πολιούχου καί Προστάτου τῆς πόλεώς μας, Ἁγίου Ἀχιλλίου τοῦ Μυροβλήτου καί Θαυματουργοῦ, νά προσθέσουμε στό ἀμιγῶς πνευματικό κομμάτι τῶν λατρευτικῶν εὐκαιριῶν, κάτι ἐπιπλέον πού συνδυάζει πνευματικότητα καί παραγωγή πολιτισμοῦ. Συνάμα δέ ἀναδεικνύει τίς ἱκανότητες τῶν ἀνθρώπων μας καί τίς δυνατότητες τῆς πόλεώς μας. Ἔχουμε φέτος τήν μοναδική χαρά νά διοργανώνουμε τό Α´ Φεστιβάλ Βυζαντινῶν Χορωδιῶν πού δραστηριοποιοῦνται στήν περιοχή μας.

Ἕξι χορωδίες, μέ διαφορετικές ἀφετηρίες, μέ διαφορετικό ὗφος, μέ διαφορετική διαδρομή, μέ κοινό ὅραμα τήν ἀνάδειξη τῆς μουσικῆς μας παραδόσεως, μέ κοινό στόχο τήν ἀνάδειξη ὅσων περισσότερων ψαλτῶν καί κοινή τήν στράτευση στήν διακονία τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας θά ἐμφανιστοῦν ἀπό κοινοῦ, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Ἀχιλλίου, γιά νά τίς χαρεῖ ἡ Λάρισα καί νά τίς ἀπολαύσει τό μουσικόφιλο κοινό.

Τήν πρώτη λοιπόν ἡμέρα τοῦ Α´ Φεστιβάλ Βυζαντινῶν Χορωδιῶν, τήν Τρίτη 9 Μαΐου καί ὥρα 19.00’, στήν διάρκεια τῆς ἐκδηλώσεως, θά ἀπονεμηθοῦν τά πτυχία καί διπλώματα ὅσων μαθητῶν ἀπεφοίτησαν κατά τήν περσινή χρονιά ἀπό τήν Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ», γιά νά χαροῦμε ὅλοι μαζί τούς νέους καρπούς τῆς προσπάθειας μαθητείας στήν Βυζαντινή μας Παράδοση. Τήν δέ δεύτερη ἡμέρα τοῦ Φεστιβάλ, τήν Πέμπτη 11 Μαΐου καί ὥρα 19.00’, στήν διάρκεια τῆς ἐκδηλώσεως, θά τιμηθεῖ ὁ ἐπί δεκαετίες ὁλόκληρες Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ μας Ναοῦ, τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, Μουσικολογιώτατος κ. Κυριαζῆς Δασκαλούδης, ὡς ἐλάχιστο ἀντίδωρο εὐγνωμοσύνης γιά τήν πιστότητα καί δεξιοτεχνία στόν τρόπο ἀποδόσεως τῶν ψαλλομένων, ἀλλά καί γιά τό ὅτι ἐξαιτίας του ἡ Λάρισα καθιερώθηκε ὡς μουσικόφιλη πόλη καί ἔγινε διάσημη γιά τόν Πρωτοψάλτη της.

Μέ πατρικές εὐχές

+Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἱερώνυμος.