Πρόγραμμα Λατρευτικών Εκδηλώσεων της εορτής της Συνάξεως των Εν Λαρίση Αγίων

Ἀγαπητοί μου,

            Κάθε τόπος καμαρώνει γιά τά ὅσα τόν κάνουν ξεχωριστό ἀπό τούς ἄλλους τόπους καί τόν χαρακτηρίζουν. Ἰδίως ὅμως, πρέπει νά χαίρει τήν κατά Θεό χαρά καί νά αἰσθάνεται πνευματική ὑπερηφά­νεια γιά τούς καταξιωμένους στά μάτια τοῦ Ἁγίου Θεοῦ ἀνθρώπους, δηλαδή τούς τοπικούς Ἁγίους. Αὐτούς τούς δικούς μας Ἁγίους, τούς δικούς μας ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποῖοι εἴτε μέ τό αἷμα τους, εἴτε μέ τήν προσευχή τους εὐλόγησαν τόν τόπο μας καί ἄφησαν τήν παρακαταθήκη τῆς τήρησης τῶν Θείων Ἐντολῶν, ἀλλά καί ἀνέδει­ξαν τήν Πίστη μας καλούμαστε νά τιμᾶμε τήν κάθε πρώτη Κυριακή τοῦ Νοεμβρίου τοῦ κάθε ἔτους. Καθώς λοιπόν καί φέτος πλησιάζει ἡ μνήμη τους, ἀνακοινώνουμε στήν ἀγάπη σας τά ἑξῆς.

Οἱ ἑορτασμοί θά ξεκινήσουν τήν Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019 καί ὥρα 6:00΄ μ.μ., ὁπότε καί θά πραγματο­ποιηθεῖ ἡ ὑποδοχή τῶν Ἱε­ρῶν Λειψάνων τῶν Τοπικῶν μας Ἁγίων καί τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Ἁρμενιώτισσας στόν προαύλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης καί στή συνέχεια, μετά τήν ἐναπόθεση τῶν Ἱερῶν Λειψάνων καί τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας, θά τελεσθεῖ Πανηγυρική Δο­ξολογία.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας Παρασκευῆς 1ης Νοεμβρίου 2019, καί ὥρα 7:00΄ μ.μ., στό Διαχρονικό Μουσεῖο τῆς πόλης μας θά πραγ­ματοποιηθεῖ Συνέδριο μέ θέμα: «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός καί ὁ Νεοελληνι­κός Διαφωτισμός στή Θεσσαλία κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατί­ας». Κύριος ὁμιλητής μεταξύ πολλῶν ἄλλων θά εἶναι ὀ Ἐλλογιμώτα­τος κ. Μιχαήλ Τρίτος, Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τό Συνέδριο θά συνεχισθεῖ τήν ἑπόμενη ἡμέρα καί μεταξύ τῶν ὡρῶν 10:00΄ π.μ. μέ 14:00΄ μ.μ., μέ συμμετοχή πολλῶν καί ἐπίλεκτων ὁμιλητῶν. Εἶναι μιά εὐκαιρία ἐπίσκεψης τοῦ Διαχρονικοῦ Μουσείου τῆς πόλης μας, στό ὁποῖο ὅλοι καλόν εἶναι νά πηγαίνουμε ὅποτε μποροῦ­με, γιά νά μα­θαίνουμε, ἀλλά καί γιά νά τό στηρίζουμε.

Τό βράδυ τῆς ἴδιας ἡμέρας Παρασκευῆς 1ης Νοεμβρίου 2019 καί ἀπό 09:00΄μ.μ. ἕως 01:00΄ π.μ. τῆς ἑπόμενης ἡμέρας, θά τελεσθεῖ Ἱερά Ἀγρυπνία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης πρός τιμήν πά­ντων τῶν ἐν Λαρίσῃ Ἁγίων.

Τό πρωί τοῦ Σαββάτου 2 Νοεμβρίου 2019 καί ἀπό ὥρας 07:30΄ π.μ. ἕως ὥρας 09:30΄ π.μ., θά τελεσθεῖ Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, Σαββάτου 2ας Νοεμβρίου 2019 καί ἀπό ὥρας 05:00΄ μ.μ. ἕως ὥρας 06:30΄ μ.μ., θά τελεσθεῖ ὁ Ἑσπερι­νός τῆς Ἑορτῆς τῶν ἐν Λαρίσῃ Ἁγίων.

Τό πρωί τῆς ἑπόμενης ἡμέρας, Κυριακῆς 3ης Νοεμβρίου 2019 καί ἀπό ὥρας 07:30΄π.μ. ἕως ὥρας 10:30΄ π.μ., στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικο­λάου Λαρίσης θά τελεσθεῖ ὁ Πανηγυρικός Ὄρθρος τῆς Ἑορτῆς μέ Ἀρ­χιερατική χοροστασία καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀναστάσιμη Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία πρός τιμήν τῶν Ἁγίων μας.

Οἱ πνευματικές ἐκδηλώσεις θά ὁλοκληρωθοῦν τό ἀπόγευμα τῆς ἴδι­ας ἡμέρας, Κυριακῆς 3ης Νοεμβρίου 2019, ὁπότε καί περί ὥρα 05:00΄ μ.μ. θά τελεσθεῖ τό Μυστήριο τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου, μετά τό πέ­ρας τοῦ ὁποίου θά πραγματοποιηθεῖ ἡ ἀπόχώρηση τῶν Ἱερῶν Λειψά­νων τῶν ἐν Λαρίσῃ Ἁγίων καί τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Ἁρμενιώτισσας, πρός τούς Ἱερούς Ναούς ὅπου μόνιμα φυλάσσονται καί παρατίθενται πρός προσκύνη­ση καί ἁγιασμό τῶν πιστῶν.

Ἡ Χάρη τῶν Ἁγίων νά ἐπισκιάζει τήν πόλη μας.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἱερώνυμος.