Πρωτοπρ. Αθανάσιος Γκατζώνας: «Η προσφορά του Κλήρου στην Εκπαίδευση. Ο ιερέας-εκπαιδευτικός Πρωτοπρ. Αθανάσιος Παπαγιάννης (1941-2001)»

Άρθρο του Πρωτοπρ. Αθανασίου Γκατζώνα,
Εφημερίου Ι. Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λαρίσης.

Αχιλλίου Πόλις | Τεύχος 10