ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΑΠΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ 2