ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΓΗΡΟΜΕΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ

ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ

ΤΗΣ Ι.Μ.ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΓΗΡΟΜΕΡΙΟΥΘΕΡΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΡΙΣΑΙΟ(ΕΛΑΣΣΩΝΙΤΗ)

ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΜΕΘΟΔΙΟ

(29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015)