Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΟΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΝΕΩΝ, ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Το βράδυ του Σαββάτου 1 Δεκεμβρίου, στον Κύκλο Νέων Φοιτητών και Επιστημόνων στην υπόγεια «Κατακόμβη» του Αγίου Νικολάου, μίλησε ο Καθηγητής Φυσικής κ. Κωνσταντίνος Ζάχος, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Οι φανερώσεις του κρυμμένου Θεού».

Αρχικά, στάθηκε στην αδυναμία του ανθρώπου να αντέξει για πολύ την λάμψη  της ακτίνας του Θεού. Ακολούθως, αναφέρθηκε στην πλήρη και άγρυπνη μακαριότητα του Θεού, καθώς και στο υπέρτατο αγαθό. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κ. Ζάχος, υπάρχει ένα πεδίο που απλώνεται στο σύμπαν, ένα υπόβαθρο που δίνει οντότητα σε όλα. Σε πνευματικό επίπεδο αυτό το υπόβαθρο είναι το υπέρτατο αγαθό, το οποίο ο ανθρώπινος νους αδυνατεί να αντιληφθεί. Έπειτα επεσήμανε μερικά παραδείγματα εμφάνισης του Κυρίου, όπου Εκείνος εμφανίζεται εξ αίφνης και ελάχιστα. Τέτοιες φανερώσεις έγιναν στον Άγιο Σιλουανό, στον ζηλωτή απόστολο των εθνών, στον ψαρά Πέτρο ή και ακόμη στους ποιμένες προσκυνητές. Στάθηκε έντονα και στο μυστήριο της παρουσίας του Θεού, το οποίο συνδέεται με το γεγονός ότι ο Θεός παραμένει κρυφός ακόμη και στην εμφάνισή Του. Σημαντική θέση στην ομιλία κατείχε το πρόσωπο της Παναγίας, ως προσφορά της ανθρωπότητας στο Θεό, καθώς στην ορθοδοξία φθάνει ένα άτομο να σπάσει το φράγμα του ήχου, ώστε να δοθεί δύναμη στους υπόλοιπους. Ως συμπέρασμα, τα έργα του Θεού γίνονται σε βάθος χρόνου, γιατί ο άνθρωπος αργεί να παραδώσει τα κλειδιά του εσωτερικού του κόσμου. Εκείνος έχει συγκεκριμένες δυνάμεις, των όποιων μετρό είναι ο Θεός και ο χρόνος.

Πριν τη λήξη της συνάντησης, δόθηκε η δυνατότητα ανάπτυξης μιας εποικοδομητικής συζήτησης μεταξύ των νέων, όπου τέθηκαν αρκετοί προβληματισμοί. Στα ερωτήματα που προέκυψαν, κατάφερε με σαφήνεια και ετοιμότητα να απαντήσει ο προσκεκλημένος ομιλητής.