Ο Γέροντας Χριστοφόρος και ο Γέροντας Εφραίμ για τον Γέροντα Ιωσήφ Βατοπαιδινό.

Ο Γέροντας Χριστοφόρος για γέροντα Ιωσήφ Βατοπαιδινό:

Ο Γέροντας Εφραίμ ο Βατοπαιδινός για γέροντα Ιωσήφ Βατοπαιδινό: