ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ

Αρχική Σελίδα>Ιατρικά Θέματα>ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π
ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Λάρισα 2006

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΥ
-Ο ΟΦΘΑΛΜΟΣ
-ΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ
-ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΡΑΣΕΩΣ

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
-ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
-ΔΙΑΓΝΩΣΗ
-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ
-ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
-ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ
-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
-ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΗ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΥ

Παρότι ο οφθαλμός χαρακτηρίζεται ως το όργανο της οράσεως, η λειτουργία αυτή [η όραση] είναι προϊόν ενός πολυπλοκότερου μηχανισμού που θα μπορούσε να παρομοιασθεί με ένα κλειστό κύκλωμα έγχρωμης τηλεόρασης, στο οποίο υπάρχει:
1. Σύστημα λήψης [οφθαλμοί].
2. Σύστημα μεταβίβασης εικόνας [οπτικές οδοί].
3. Συστήματα προβολής εικόνας [φλοιός της πληκτραίας σχισμής του ινιακού λοβού του εγκεφάλου] ή όπως αλλιώς λέγεται κέντρα της οράσεως.

Ο ΟΦΘΑΛΜΟΣ

Βρίσκεται μέσα στον σύστοιχο κόγχο από τον οποίο προστατεύεται πάνω, κάτω, πίσω και πλάγια. Ο κόγχος έχει σχήμα τετράπλευρης πυραμίδας το τοίχωμα της οποίας καλύπτεται από περιόστεο. Εντός του κόγχου εκτός από τον βολβό του οφθαλμού ανευρίσκονται ακόμη τα εξής: ο δακρυϊκός αδένας, οφθαλμοκινητικοί μύες, το λίπος του κόγχου, αγγεία και νεύρα. Ο οφθαλμός προστατεύεται έμπροσθεν από το άνω και κάτω βλέφαρο, που αποτελούν δύο κινητά δερματομυώδη πέταλα, που ανοιγοκλείνουν αυτόματα ή κατόπιν της βούλησης. Η οπίσθια επιφάνεια των βλεφάρων καλύπτεται υπό βλεννογόνου, ονομαζόμενου επιπεφυκότος ο οποίος εκτός της προστασίας που παρέχει, λειτουργεί και σαν επικουρικός δακρυϊκός αδένας από τον οποίο εκκρίνονται δάκρυα. Το δακρυϊκό σύστημα αποτελείται από δύο τμήματα, το εκκριτικό που παράγονται τα δάκρυα με τα οποία διατηρείται υγρός ο επιπεφυκότας και ο κερατοειδής, και το αποχετευτικό τμήμα που αποτελείται από τα δακρυϊκά σωληνάρια, τον δακρυϊκό ασκό και το ρινοδακρυϊκό πόρο με τον οποίο τα δάκρυα περοχετεύονται στην ρινική κοιλότητα. Στην κατασκευή του οφθαλμού, διακρίνουμε επίσης τους οφθαλμοκινητικούς μύες, με τους οποίους επιτυγχάνεται η στροφή του οφθαλμού σε διάφορες κατευθύνσεις. Αυτοί είναι οι: τέσσερις ορθοί και δύο λοξοί. Στους μύες επίσης λαμβάνονται και ο ανελκτήρας του άνω βλεφάρου.
Ο βολβός του οφθαλμού είναι σχεδόν σφαιρικός με διάμετρο 24 – 25 χιλιοστών περίπου. Διακρίνονται σε αυτόν τρεις χιτώνες: ο ινώδης χιτώνας, ο αγγειώδης και ο νευρικός / αμφιβληστροειδής χιτώνας.
Ο ινώδης χιτώνας: είναι η εξωτερική μεμβράνη του οφθαλμικού βολβού, η οποία του προσδίδει σχήμα και αντοχή. Η κεντρική περιοχή στο μπροστινό μέρος είναι κυρτή και διαφανής και λέγεται κερατοειδής χιτώνας. Ο κερατοειδής χιτώνας έχει πάχος μισό χιλιοστό στο κέντρο του και ένα χιλιοστό στο κέντρο του και ένα χιλιοστό στις άκρες, ενώ αποτελείται από πέντε στρώματα: το επιθήλιο, η στρώση του Μπόουμαν, το κολλαγόνο, το ενδοθήλιο, η δακρυική μεμβράνη.
Ο αγγειώδης χιτώνας είναι μία λεπτή μεμβράνη ανάμεσα στον εξωτερικό, προστατευτικό, σκληρό χιτώνα και στον αμφιβληστροειδή. Διακρίνεται προς τα πίσω σε χοριοειδή, ακτινωτό σώμα στην μέση και ίριδα εμπρός. Περιέχει πολλά κύτταρα χρωστικής ουσίας και αιμοφόρα αγγεία που συμβάλλουν στη θρέψη του ματιού και στον σχηματισμό του υαλοειδούς σώματος και του υδατοειδούς υγρού.
Στηριγμένη στο πρόσθιο κεντρικό μέρος του χοριοειδούς χιτώνα βρίσκεται η ίριδα. Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο έγχρωμο δίσκο που καθορίζει το χρώμα του ματιού, ενώ στο μέσο της ίριδος βρίσκεται μία οπή, η κόρη. Τα μυϊκά κύτταρα της ίριδος ανοίγουν ή κλείνουν την κόρη, ελέγχοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την ένταση του φωτός που φτάνει στον αμφιβληστροειδή.
Ο τρίτος χιτώνας του οφθαλμικού βολβού είναι ο νευρικός / αμφιβληστροειδής χιτώνας. Πρόκειται για μία εσωτερική μεμβράνη η οποία δέχεται και μεταφέρει στον εγκέφαλο οπτικά ερεθίσματα. Διακρίνεται σε οπτικό αμφιβληστροειδή και σε τυφλό. Η αγγείωσή του γίνεται από την κεντρική αρτηρία του αμφιβληροειδούς που είναι κλάδος της οφθαλμικής.
Οι νευρικές ίνες του αμφιβληστροειδούς συρρέουν προς την οπτική θηλή και σχηματίζουν το οπτικό νεύρο.
Το περιεχόμενο του βολβού του οφθαλμού αποτελείται επίσης από το φακό, το υαλοειδές σώμα και το υδατώδες υγρό.

ΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ

Αρχή έχουν την οπτική θηλή και διακρίνουμε 4 τμήματα: οπτικό νεύρο, οπτικό χίασμα, οπτικές ταινίες, οπτικές ακτινοβολίες.
Α. Το οπτικό νεύρο άρχεται από την οπίσθια επιφάνεια του βολβού, πορεύεται μέσα στον κόγχο και δια μέσου του οπτικού τρήματος περνάει στον μέσο εγκεφαλικό βόθρο.
Β. Το οπτικό χίασμα: Τα δύο οπτικά νεύρα στην πορεία τους στον μέσο εγκεφαλικό βόθρο και μπροστά από το τουρκικό εφίππιο ενώνονται και σχηματίζουν το οπτικό χίασμα όπου γίνεται μερικώς χιασμός των ινών τους.
Γ. Οι οπτικές ταινίες: Αρχίζουν από το οπίσθιο χείλος του οπτικού χιάσματος μια δεξιά και μια αριστερά, πορεύονται προς τα πίσω, και τελειώνουν στο σύστοιχο έξω γονατώδες σώμα.
Δ Οι οπτικές ακτινοβολίες: Αρχίζουν από το κάθε έξω γονατώδες σώμα, πορεύονται στην λευκή ουσία του βρεγματικού και κροταφικού λοβού και καταλήγουν στο φλοιό της κορυφής του ινιακού λοβού.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΡΑΣΕΩΣ

Είναι η πληκτραία σχισμή του ινιακού λοβού. Εκεί καταλήγουν τα ερεθίσματα και μετατρέπονται σε αίσθηση. Αποτελείται από τρεις ζώνες, η καταστροφή των οποίων έχει σαν αποτέλεσμα την ολική ή μερική τύφλωση. Το κέντρο της οράσεως συνδέεται επίσης και με άλλα τμήματα του εγκεφάλου για την περαιτέρω επεξεργασία των οπτικών εντυπώσεων.

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ

Είναι πάθηση του κρυσταλλοειδούς φακού του οφθαλμού. Οι αρχαίοι Έλληνες ιατροί πίστευαν ότι προέρχεται από την πτώση νερού, από εκεί και το όνομα καταρράκτης.
Ο κρυσταλλοειδής φακός είναι διαφανές και ελαστικό σώμα, δεν περιέχει ούτε αιμοφόρα αγγεία, ούτε νεύρα. Έχει αμφίκυρτο σχήμα, είναι δηλαδή αμφίκυρτος φακός, με λίγο πιο κυρτή την πρόσθια επιφάνεια. Παρεμβάλλεται στην πορεία των φωτεινών ακτίνων που εισχωρούν στον οφθαλμό και έχει την αποστολή να εστιάζει τις εικόνες πάνω στον αμφιβληστροειδή. Αυτό το πετυχαίνει χάρη στην ελαστικότητα που έχει και μπορεί να μεταβάλει το σχήμα, εξασφαλίζοντας έτσι το σχηματισμό ευκρινούς εικόνας σε οποιαδήποτε απόσταση και αν βρίσκεται το αντικείμενο που βλέπουμε. Η ικανότητα αλλαγής του σχήματος του κρυσταλλοειδούς φακού, λόγω της ελαστικότητάς του, αποτελεί την ικανότητα προσαρμογής του ματιού. Για να εξασφαλίζεται η καλή όραση, πρέπει ο κρυσταλλοειδής φακός να διατηρεί την διαφάνειά του και την ελαστικότητά του. Η απώλεια της διαφάνειας και η παρουσία θολερότητας στο φακό αποτελεί τον καταρράκτη.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Αιτίες για τη δημιουργία καταρράκτη είναι όλες εκείνες, που διαταράσσουν το μεταβολισμό και τη θρέψη του κρυσταλλοειδούς φακού.
Διαταραχή του μεταβολισμού του φακού προκαλούν το γήρας, οι ενδοκρινικές και οι διάφορες δηλητηριάσεις του οργανισμού.
Θόλωση του φακού μπορεί να προκαλέσουν και οι εξωτερικές αιτίες, τραυματισμοί ή υπεριώδεις ακτίνες. Επίσης, θόλωση του φακού μπορεί να δημιουργηθεί σαν επιπλοκή άλλων παθήσεων του οφθαλμού, όπως οι χρόνιες χορειοειδίτιδες, ή μία παλιά αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς από τη γέννηση του παιδιού, οπότε μιλάμε για συγγενείς καταρράκτες.
1] Κυριότεροι είναι οι γεροντικοί και προγεροντικοί καταρράκτες και αρχίζουν πιο συχνά από τα 55 χρόνια. Βέβαια, αιτία για αυτούς τους καταρράκτες είναι γενικά ο κακός γεροντικός μεταβολισμός. Ειδικότερα όμως, όπως τελευταία υποστηρίζεται, φταίει η διαταραχή του μεταβολισμού ή της Βιταμίνης C.
2] Οι ενδοκρινικοί καταρράκτες, εμφανίζονται σαν συνέπεια του δυσμεταβολισμού, που προξενεί η ενδοκρινική παύση ή άλλη δυσμεταβολική κατάσταση. Έτσι έχουμε καταρράκτη που εμφανίζεται στο σακχαρώδη διαβήτη, της γαλακτοζαιμίας, καταρράκτη που συνδυάζεται με χρόνιες δερματολογικές παθήσεις, μεταξύ των οποίων οι ατοπικές δερματίτιδες που χρονολογούνται από την παιδική κλίνη. Καταρράκτης της μυοπάθειας. Καταρράκτης του μογγολισμού. Καταρράκτης της τιτανίας.
3] Οι φαρμακευτικοί καταρράκτες, από τους οποίους ο πιο συχνός είναι αυτός που προκαλείται από την παρατεταμένη και μακρόχρονη χρήση του κορτικοστεροειδούς.
4] Οι συγγενείς καταρράκτες. Αυτοί εμφανίζονται από τη γέννηση του παιδιού και αποδίδονται είτε σε κληρονομικές αιτίες είτε σε εμβρυοπάθειες, οι οποίες οφείλονται σε πάθηση της γυναίκας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όπως ερυθρά ή σύφιλη. Οι συγγενείς καταρράκτες δεν εξελίσσονται, αντίθετα με τους προηγούμενους των ηλικιωμένων, που εξελίσσονται αργά αλλά σταθερά.

Ανάλογα με το σχήμα που παίρνει η σκιερότητα [θολερότητα] και το σημείο που βρίσκεται ο καταρράκτης, παίρνει και τις διάφορες ονομασίες. Έτσι έχουμε τον πρόσθετο πολικό καταρράκτη που βρίσκεται στο κέντρο της πρόσθιας κάψας του φακού, καψικό καταρράκτη που περιλαμβάνει μόνο την κάψα του φακού, μεικτό καταρράκτη όταν περιλαμβάνει την κάψα και τον φακό, μερικό καταρράκτη όταν περιλαμβάνει μέρος του φακού, πλήρη καταρράκτη όταν περιλαμβάνεται ολόκληρος ο φακός, οπίσθιο πολικό καταρράκτη όταν βρίσκεται στον οπίσθιο πόλο, περιφερειακό καταρράκτη ανάλογα αν η θόλωση βρίσκεται περιφερειακά ή στο κέντρο.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Αυτά διακρίνονται σε υποκειμενικά και αντικειμενικά. Από τα υποκειμενικά, το κυριότερο είναι η εξασθένιση της όρασης, η οποία είναι μεγαλύτερη στο αδύνατο τεχνητό φως και μικρότερη στο φως της ημέρας και μάλιστα με πλήρη ηλιοφάνεια. Η ελάττωση της όρασης γίνεται προοδευτικά και επιδεινώνεται όσο πιο πυκνή γίνεται η θόλωση του φακού. Ένα άλλο σύμπτωμα είναι ότι ο άρρωστος βλέπει μύγες που πετούν ή βλέπει τα αντικείμενα διπλά ή ακόμη βλέπει γύρω από μία φωτεινή πηγή ακτίνας. Επίσης μερικά άτομα γίνονται μυωπικά με την έννοια ότι χρειάζονται μικρότερου βαθμού πρεσβυωπικά γυαλιά. Από τα αντικειμενικά συμπτώματα το βασικό είναι, ότι βλέπουμε την κόρη κατά τόπους ή γενικά γκριζωπή, γαλαζωπή ή λευκωπή.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Θα γίνει από τα συμπτώματα τα υποκειμενικά και τα αντικειμενικά όπως τα περιγράψαμε πριν. Τα αντικειμενικά μπορεί να τα διακρίνει ο οφθαλμίατρος με ειδική λάμπα στην πρώιμη κατάσταση.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στον καταρράκτη των ενηλίκων, αν το εντοπίσουμε στα αρχικά στάδια, μπορούμε να δοκιμάσουμε να αμποδίσουμε την εξέλιξη προς την πλήρη σκληρότητα ή, σε μερικές περιπτώσεις, να πετύχουμε υποχώρηση σκιεροτήτων με φάρμακα. Αν όμως τον εντοπίσουμε σε προχωρημένο στάδιο, η ελπίδα να υποχωρήσει με φάρμακα είναι μηδαμινή.
Πότε πρέπει να γίνεται η εγχείρηση ενός καταρράκτη; Τώρα που γίνεται ολική εξαίρεση του φακού και όχι υποφολική δεν μπαίνει πρόβλημα ωριμότητας. Η εγχείρηση εξαρτάται μόνο από τη δυσχέρεια της όρασης, δηλ. όταν η οπτική οξύτητα φτάσει στο 1/10. στην περίπτωση που ο καταρράκτης είναι μόνο στον ένα οφθαλμό, εκείνο που θα μας οδηγήσει στην εγχείρηση είναι οι αλλοιώσεις της ενδοοφθαλμικής πίεσης, που θα οφείλεται στην διόγκωση του φακού, ή μία δυνατή μείωση του οπτικού πεδίου ή η έναρξη ενός στραβισμού. Όταν είναι και στους δύο οφθαλμούς οι πιο πολλοί οφθαλμίατροι προτιμούν να χειρουργούν τον ένα οφθαλμό πρώτα και ύστερα από ένα χρόνο ή 6 μήνες τον άλλο.
Η φαρμακευτική θεραπεία: στους δευτεροπαθείς καταρράκτες δηλ. σε αυτούς που είναι συνέπεια μίας άλλης γενικής πάθησης, προσπαθούμε να επηρεάσουμε την εξέλιξη χορηγώντας φάρμακα που θεραπεύουν την υπεύθυνη γενική πάθηση. Έτσι στον καταρράκτη της τιτανίας θα χορηγήσουμε ασβέστιο. Στο διαβητικό, αντιδιαβητικό ή ινσουλίνη. Στο γεροντικό διαβητικό η θεραπεία είναι διαβητική και γηριατρική. Στον τραυματισμό υποχωρεί με τη θεραπεία του τραύματος. Στους καταρράκτες που γίνονται σε κάθε φλεγμονή του οφθαλμού, όπως ιριδοκυκλίτιδα [ραγοειδίτιδα], πανοφθαλμία, η θεραπεία πρέπει να είναι προληπτική με τη γρήγορη θεραπεία της φλεγμονής.
Στο γεροντικό καταρράκτη, ο οποίος είναι και ο πιο συχνός, η εξέλιξη είναι αυτόματη και διαφέρει από άτομο σε άτομο. Γενικά όμως, ο καταρράκτης που εμφανίζεται σε λιγότερο προχωρημένη ηλικία είναι βαρύτερος. Για να καταπολεμηθεί η σκλήρυνση του φακού, χρησιμοποιούνται πολλά φάρμακα μόνα τους ή σε συνδυασμό. Χρησιμοποιούμε τα κολλύρια με βάση το ιώδιο, όπως ιωδιούχο κάλιο 5% σε ενστάλλαξη δύο φορές την ημέρα 20 ημέρες το μήνα και για πολλούς μήνες.
Φάρμακα για την υποστήριξη του μεταβολισμού του φακού σε σταγόνες και χάπια, όπως γλυκίνη, γλουταμικό οξύ, ινσυτόλη, αργινίνη, πυριδοξίνη ή ασκορβικό οξύ [Βιταμίνη C], κυστεϊνη, σουλφαμιδούχα όπως σουλφαδιαζίνη.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Η προετοιμασία του οφθαλμολογικού ασθενή, ο οποίος πρόκειται να εγχειριστεί, πρέπει να γίνεται με πολλή προσοχή και σχολαστικότητα.
Η κένωση του εντέρου γίνεται με υποκλυσμό το πρωί της ημέρας της εγχείρησης, η λήψη υγρών σταματάει λίγη ώρα πριν από την εγχείρηση.
Τα μαλλιά των γυναικών φροντίζονται ώστε να μην καθίσταται αναγκαία η κόμμωση διότι η παραμονή της στην κλινική θα είναι μεγάλη και ιατρικώς αντενδείκνυται το κτένισμα μετά την εγχείρηση για πολλές ημέρες. Πριν αρχίσει η προετοιμασία των οφθαλμών, η κεφαλή τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών περιδένονται με ειδικό μαντήλι.
Οι άντρες πρέπει να είναι ξυρισμένοι γιατί κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό μετά την εγχείρηση, για αρκετό διάστημα.
Σε μερικές περιπτώσεις κόβονται οι βλεφαρίδες και γίνεται αποτρίχωση στην περιοχή των φρυδιών, για την εγχείρηση των οφθαλμών.
Τα βλέφαρα, η μύτη και το μέτωπο καθαρίζονται με Phisohex και ξεπλένονται με φυσιολογικό ορό. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιούνται αποστειρωμένες λαβίδες. Στη συνέχεια γίνονται πλύσεις των οφθαλμών και με φυσιολογικό ορό και ενσταλλάξεις αντισυπτικών κολλυρίων ή αντιβιοτικών.
Τοποθετούνται περιδέσεις στους οφθαλμούς εμποτισμένοι σε διάλυμα βορικού οξέως και καλύπτονται με αποστειρωμένες γάζες οι οφθαλμοί και το μέτωπο τους ασθενή.
Η προετοιμασία αυτή διαφέρει από οφθαλμίατρο σε οφθαλμίατρο.
Επόμενο βήμα είναι η αφαίρεση τεχνητών οδοντοστοιχιών, τεχνητών οφθαλμών, δακτυλιδιών κλπ.
Σε περίπτωση όπου εφαρμόζεται τοπική αναισθησία παρακαλείται ο ασθενής να έχει ακίνητο η κεφαλή του και να ακολουθεί τις ιατρικές οδηγίες. Επίσης ενημερώνεται [ο ασθενής] ότι δεν θα πρέπει να ανοιγοκλείνει τους οφθαλμούς κατά τη διάρκεια της εγχειρήσεως, ή και μετά, γιατί αυτό έχει τεράστιες επιπτώσεις σε όλη την θεραπεία.
Για τη μεταφορά του ασθενή στο χειρουργείο χρησιμοποιείται φορείο.

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Ο ασθενής επανέρχεται στο δωμάτιο με κλειστούς τους οφθαλμούς με οφθαλμικούς επιδέσμους. Τοποθετείται χαμηλό προσκέφαλο κάτω από την κεφαλή. Για ανακούφιση του ασθενή από την συνεχή κατάκλιση, μπορεί να τοποθετηθεί προσκέφαλο κάτω από τα γόνατα ή στην ωμοπλάτη χωρίς όμως να παραβεί η ακινησία της κεφαλής.
Επιβάλλεται η λήψη υγρών εφόσον ο ασθενής δεν έχει εμέτους και η τροφή χορηγείται πολτοποιημένη και μετά το πρώτο 24ωρο.
Επίσης ο ασθενής μπορεί να εγερθεί μετά το πρώτο 24ωρο ή ακόμη και 48ωρο, ανάλογα βέβαια με την γενική κατάσταση του ασθενή.
Όσον αφορά την κλίνη, για μεγαλύτερη ασφάλεια χρησιμοποιούνται οι προφυλακτήρες.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου 24ωρου ο ασθενής είναι ανήσυχος και εκνευρισμένος, γιατί κατέχεται από αίσθημα αβεβαιότητας όσο αναφορά την πορεία της νόσου. Ο ρόλος του νοσηλευτή / τριας είναι να καθησυχάσει τον ασθενή και με κατάλληλα μέσα να τον επαναφέρει σε φυσιολογική συναισθηματική κατάσταση.
Λόγω του ότι η συγκεκριμένη εγχείρηση εφαρμόζεται συνήθως σε ηλικιωμένα άτομα, υπάρχει ο κίνδυνος κυκλοφοριακών και αναπνευστικών επιπλοκών από τις κατακλίσεις. Γι’ αυτό, ο νοσηλευτής / τρια προβαίνει σε ενεργητικές κινήσεις των κάτω άκρων, επισπεύδει την έγερση του ασθενή κατόπιν βέβαια ιατρικής εντολής.
Η εμφάνιση ισχυρού άλγους ενδεχομένως να είναι πρώιμο σημείο επερχόμενης αιμορραγίας, και ο νοσηλευτής / τρια προβαίνει σε άμεση ειδοποίηση του ιατρού.
Οι αλλαγή τραύματος γίνεται με πλήρη ασηψία και όταν τα ράμματα πλήρως, ο οφθαλμός αναισθητοποιείται με παντοκαϊνη 1 επί τοις εκατό και δένεται και πάλι.
Ο ασθενής εξέρχεται του Νοσοκομείου αμέσως μόλις ο χειρουργημένος οφθαλμός προσαρμοστεί στο φως της ημέρας τελείως.
Μετά από οκτώ εβδομάδες από την αφαίρεση του κρυσταλλοειδούς φακού, τοποθετούνται γυαλιά ως αντικατάστασή του.
Πλήρης προσαρμογή της όρασης επιτυγχάνεται μετά από την πάροδο 6 μηνών. Σχεδόν αμέσως ο ασθενής χρησιμοποιεί γυαλιά για καλύτερη όραση.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Ετοιμασία ασθενή για την εγχείρηση.
1. Προσανατολισμός του ασθενή στο νέο περιβάλλον.
-Επίσκεψη όλων των χώρων του τμήματος.
-Επεξηγήσεις της διεξαγωγής της εργασίας στο Νοσοκομείο.
-Εξήγηση της χρήσης και σωστή χρησιμοποίηση προφυλακτήρων της κλίνης όταν ο ασθενής είναι ηλικιωμένο άτομο.
2. Χρησιμοποίηση μέτρων και μέσων αποκαταστάσεως με την είσοδο του ασθενούς.
-Διδασκαλία για βαθιές αναπνοές, για να κινεί τα κάτω άκρα και να διατηρεί σε πλήρη ακινησία την κεφαλή.
-Καθοδήγηση για το κλείσιμο των οφθαλμών να γίνεται με προσοχή χωρίς να σφίγγει πολύ τα βλέφαρα.
3. Μείωση των πιθανοτήτων μολύνσεως του επιπεφυκότα.
-Με καλλιέργεια εκκριμάτων επιπεφυκότα.
-Με χρησιμοποίηση ευρέως φάσματος αντιβιοτικών και κολλυρίων με οδηγία ιατρού.
-Με τήρηση των αρχών ασηψίας και αντισηψίας όσες φορές γίνεται νοσηλεία στον οφθαλμό.
4. Προετοιμασία οφθαλμού για εγχείρηση.
-Ενσταλάξεις μυδριατικών κολλυρίων με οδηγία ιατρού.
-Με παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των μυδριατικών κολλυρίων, δηλαδή αν η κόρη έχει διασταλεί.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
1. Προσανατολισμός του ασθενή στο περιβάλλον του.
2. Λήψη μέτρων αποφυγής αυξήσεως της ενδοφθαλμίου πιέσεως και εξασκήσεως βίας στα ράμματα του τραύματος.
-Διδασκαλία σε περίπτωση βήχα, φτερνίσματος ή κάποιας γρήγορης κίνησης.
-Τοποθέτηση του ασθενή σε ύπτια θέση και από την μη χειρουργημένη πλευρά.
-Ανύψωση του ερεσίνωτου 30 – 45ο.
-Τήρηση κλειστού οφθαλμού για αποφυγή τραυματισμών.
3. Βελτίωση άνεσης του ασθενή.
-Αλλαγή θέσεως για ανακούφιση της ράχης.
-Χορήγηση ήπιων αναλγητικών για ανακούφιση του πόνου.
-Δημιουργία και διατήρηση ενός ήσυχού και αναπαυτικού περιβάλλοντος.
4. Διαπίστωση και θεραπεία επιπλοκών.
-Σε ναυτία και εμέτους κράτημα της κεφαλής του ασθενή και χορήγηση αντιεμετικών ενέσεων.
-Aμεση ειδοποίηση του ιατρού σε άλγος στον οφθαλμό και παρακολούθηση ασθενή με εμφάνιση ανησυχίας γιατί υπάρχει φόβος για αιμορραγία.

ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΗ
1. Ενίσχυση ασθενή για αυτό – εξυπηρέτηση.
-Προοδευτική αύξηση των δραστηριοτήτων.
-Συνεργασία σε αντιμετώπιση των αναγκών του, όταν εγερθεί.
2. Ενημέρωση ασθενή και της οικογένειάς του για την χρήση των κολλυρίων.
3. Σωστή και υπεύθυνη ενημέρωση από ειδικό για κατ’ οίκο νοσηλεία.
4. Συμμετοχή ασθενή σε προγράμματα ψυχαγωγίας κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του.
5. Απαραίτητες πληροφορίες για τον ασθενή.
-Γυαλιά που πρέπει να χρησιμοποιηθούν αμέσως μόλις αφαιρεθούν οι επίδεσμοι.
-Διορθωτικοί φακοί που μπορεί να χρειαστούν κατά την ανάρρωση.
-Μόνιμοι φακοί χρησιμοποιούνται 6 ως 8 εβδομάδες μετά την εγχείρηση.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-ΕΜΜ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, [1999], ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, ΤΟΜΟΣ Α’, ΕΚΔ. ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΘΗΝΑ, σελ. 108 – 127.

-ΈΛΕΝΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ – ΦΑΝΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ, [2000], ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑ – ΦΥΣΗ – ΣΩΜΑ, ΤΟΜΟΣ Α’, ΕΚΔ. ΑΝ. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, σελ. 24 – 27.

-Μ. Α. ΜΑΛΓΑΡΙΝΟΥ – Σ. Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, [1985], ΒΑΣΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΟΜΟΣ Β’, ΕΚΔ. ΕΝΑΤΗ, ΑΘΗΝΑ, σελ. 385 – 399.

 

 

 

 

Εγγραφείτε για τα για ενημερωτικά δελτία μας(newsletters)!

Newsletters Απλό κείμενοHTML Μήνυμα e-mail  

Προβολή όλων

 

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος του περιοδικού ΤΑΛΑΝΤΟ

 

Ευαγές Ίδρυμα “Ο Επιούσιος” Συσσίτια απόρων της Ι.Μ. Λαρίσης & Τυρνάβου