Νέα :: ΚΒ’ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ – ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αρχική Σελίδα>Νέα>ΚΒ’ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΒ’ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ
ΚΒ’ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ
ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

1η Νοεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθη¬νῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, μέ τήν φιλοξενία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνατίου καί μέ τή συμμετοχή Ἐντεταλμένων ὀκτώ Ὀρθοδόξων ‘Εκκλησιῶν καί ἑβδομῆντα πέντε Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κρήτης, ἄρχισε σήμερα, 1η Νοεμβρίου ἐ. ἔ., στό Δημοτικό Ὠδεῖο Λαρίσης, τίς ἐργασίες της ἡ «ΚΒ΄ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί παραθρη¬σκεί¬ας», μέ θέμα: «Μορφές καί ἐκφράσεις τοῦ σύγχρονου Ἀποκρυφισμοῦ», ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Μελετίου, Προέδρου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων.
Τόν ἁγιασμό ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιος καί ἐχαιρέτησε τήν Συνδιάσκεψη. Στή Συνδιάσκεψη παρέστησαν οί Σεβασμιώτατοι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος καί οί Μητροπολίτες Λεοντοπόλεως (Πατριαρχείου Ἀλεξανδρίας) κ. Διονύσιος, Νευροκοπίου (Βουλγαρίας) κ. Ναθαναήλ, Ἐλασσῶνος κ. Βασίλειος, Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος, Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος, Κεντρώας Ἀφρικῆς κ. Νικηφόρος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος.
Ἐπίσης παρέστησαν ὁ Νομάρχης Λαρίσης, ὁ Δήμαρχος Λαρισαίων, ἡ ἔπαρχος Ἐλασσῶνος καί ὁ Δήμαρχος Ἀμπελῶνος, οἱ ὁποῖοι καί ἐχαιρέτησαν τή Συνδιάσκεψη.
Στή συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος Πρόεδρος, Μητροπολίτης Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Μελέτιος, ἐκήρυξε τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνδιασκέψεως. Ἀκολούθως ἀναγνώστηκαν τά Μηνύματα τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.
Στό μήνυμά του πρός τήν Συνδιάσκεψη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, με¬ταξύ τῶν ἄλλων, ὑπογράμμισε καί τά ἑξῆς:
«Ὁ Ἀποκρυφισμός ἀποτελεῖ τόν πυρῆνα καί τήν καρδίαν τοῦ παγκοσμίου ἀντιχριστιανικοῦ φαινομένου τῆς λεγομένης «Νέας Ἐποχῆς», ἡ ὁποία ἐπιθυμεῖ νά ἀντικαταστήση τό πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ καί τήν Εὐαγγελικήν διδασκαλίαν μέ ἕνα συνονθύλευμα ἑτεροκλήτων θέσεων, αἱ ὁποῖαι παρουσιάζονται ὡς μία δῆθεν ἐναλλακτική μορφή θρησκευτικότητας».
«Ἀποτελεῖ ἀκόμη μίαν ἐπανάληψιν τῆς ἰδίας ἐκείνης ἀρχεγόνου πειρασμικῆς προσβολῆς, ἡ ὁποία διατυπώνει φαινομενικῶς ἑλκυστικάς προτάσεις πρός τόν σύγχρονον πλέον, κεκοπιακότα ὑπαρξιακῶς, τραυματισμένον καί πνευματικῶς ἀνερμάτιστον ἄνθρωπον, ἡ ὁποία ἔχει πάντοτε τήν ἰδίαν ἐκείνην ὀδυνηράν κατάληξιν, τοῦ χωρισμοῦ τουτέστιν τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τῆς κοινωνίας τῆς δόξης τοῦ ἀκτίστου Τριαδικοῦ Θεοῦ».

Ἀκολούθως, πραγματοποιήθηκε εἰσήγηση ἀπό τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Θεόφιλο Λεμοντζῆ, μέ θέμα: «Θεοσοφία. Σύνοψη τοῦ ἀρχαίου Ἀποκρυφισμοῦ καί ἔκφραση τοῦ σύγχρονου». Ὁ εἰσηγητής ἀναφέρθηκε στήν ἰστορική πορεία τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἔχει τήν πηγή του στή Θεοσοφία, ἡ ὁποία καλλιεργεῖ ἕνα θρησκευτικό συγκρητισμό. Ἐπίσης ὑπεγράμμισε τίς οὐσιώδεις διαφορές στήν περί Θεοῦ καί κόσμου ἔννοια μεταξύ Χριστιανισμοῦ καί Θεοσοφίας – Ἀποκρυφισμοῦ.
Δεύτερος εἰσηγητής ὁ Αἰδεσιμολ. π. Ἰωάννης Ζῶτος, μέ θέμα εἰσηγήσεως: «Ὁ Πνευματισμός καί ἡ σύγχρονη ἐξέλιξή του (Channelling)». Ὁ εἰσηγητής ἀνέπτυξε τίς ἑπτά ἀρχές καί τόν ἀντιχριστιανικό χαρακτήρα τοῦ Πνευματισμοῦ, ὅπως αὐτός ἐκφράζεται κυρίως μέσῳ τῶν διαφόρων μέντιουμς. Ἀναφέρθηκε στα διάφορα φαινόμενα πού ἐμφανίζονται μέσα στό χῶρο τοῦ Πνευματισμοῦ καί ἀνέλυσε, ὀπτικοακουστικά, σύγχρονες μορφές τοῦ Πνευματισμοῦ, ὅπως τό channelling, μέ τίς διάφορες σχολές του. Ἰδιαίτερα ἐτόνισε τό ἀντιχριστιανικό ἀξίωμά του: «Εἶμαι Θεός».
Οἱ ἐργασίες τῆς Συνδιασκέψεως θά συνεχιστοῦν καί αὔριο.

 

 

 

 

Εγγραφείτε για τα για ενημερωτικά δελτία μας(newsletters)!

Newsletters Απλό κείμενοHTML Μήνυμα e-mail  

Προβολή όλων

 

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος του περιοδικού ΤΑΛΑΝΤΟ

 

Ευαγές Ίδρυμα “Ο Επιούσιος” Συσσίτια απόρων της Ι.Μ. Λαρίσης & Τυρνάβου