Νέα :: ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ κ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αρχική Σελίδα>Νέα>ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ κ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Νέα ιστότοπου

Προσθέθηκε στις: 29/03/2014 ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ κ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΝΘΡΟΝΙΣΤΗΚΕ

Ο ΝΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΚΙΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Κ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κ.Κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

ΚΑΙ ΠΟΛΛΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ!

ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ Η ΩΡΑ ΠΟΥ

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Κ.ΙΓΝΑΤΙΟΣ

ΚΑΙ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΙΤΡΟΥΣ

ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΡΑΒΔΟ

ΣΤΟΝ ΕΝΘΡΟΝΙΖΟΜΕΝΟ

ΝΕΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ

ΕΥΧΟΜΕΝΟΣ ΛΑΜΠΡΑΝ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΑΝ!

“Ερχεσαι, Αγιε Αδελφέ, εἰς τήν Κατερίνην τήν ἁγίαν, τήν ὁποίαν ἡ Χάρις τῆς Πανσόφου Μεγαλομάρτυρος σκεπάζει καί κρατύνει. Εἰς τήν κοιτίδα αὐτήν τῆς Πιερικῆς γῆς, ὅπου κάθε λίθος καί κάθε σβῶλος χώματος ἔχουν πολλά νά σοῦ ἀποκαλύψουν καί νά προσθέσουν ἔπαινον εἰς τήν ἰσχυράν κατά πάντα προσωπικότητά σου”

“Ἔρχεσαι εἰς τόπον περιάκουστον εἰς τόν ὁποῖον κατοικοῦν ἄνθρωποι οἵτινες καθ’ ἡμέραν ἀποδεικνύουν ὅτι εἶναι καθ’ αὑτό ἄνθρωποι. Ἄνθρωποι ἀγαπῶντες τόν Θεόν καί τήν Ἐκκλησίαν Του.”

“Ὅλοι μας σήμερα ἑνώνουμε τίς προσευχές μας πρός τόν Κύριον τῆς Δόξης νά σέ ἀναδείξῃ λαμπρόν Ἱεράρχη, ἄξιο προκατόχων Μεγάλων καί Ἁγίων. Ἔρχεσαι μέ τήν πνευματικήν σου φαρέτραν πλήρη θείων θησαυρῶν καί εὐλογιῶν. Ἔρχεσαι καταστόλιστος μέ γνώσεις πολλές θεολογικές καί θύραθεν, ἔρχεσαι ἔχων ἰσχυράν τήν πνευματικήν πανοπλίαν σου νά ὑπεραμυνθῇς αὐτοῦ τοῦ λαοῦ, καί νά ἐπιτύχῃς νίκας κατά τοῦ μισοκάλου ἐχθροῦ τοῦ γένους μας. Δέν ὑστερεῖς εἰς τίποτε. Ἔχεις ἀγαθές οἰκογενειακές καί πνευματικές καταβολές”, πρόσθεσε συγκινημένος ο Σεβασμιώτατος.

 

“Ἐπίτρεψέ μου τέλος, ἀδελφέ, καί μίαν ἐνθύμησιν τήν ὁποίαν δέν θά ἐτόλμων ἐάν Σύ κατά τήν μεγαλειώδη ὥρα τοῦ μικροῦ Μηνύματος ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν Συνεδριῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, κατά τήν ἀντιφώνησίν σου πρός τήν Αὐτοῦ Μακαριότητα, τόν πολυσέβαστον Ἀρχιεπίσκοπόν μας κ. Ἱερώνυμον δέν διετύπωνες. Ὅτι λαμβάνεις ὡς δῶρον τῆς Ἀρχιερατείας σου καί τήν φροντίδα τοῦ ἀσθενοῦντος ἀμέσου προκατόχου σου, κυρίου Ἀγαθονίκου, τοῦ πολλά προσενεγκότος ἐν τῇ Ἱερᾷ ταύτῃ Μητροπόλει κοσμουμένου ὑπό θαυμαστῆς Πίστεως καί ἀπεράντου ἀγάπης!

 

 

 

 

Εγγραφείτε για τα για ενημερωτικά δελτία μας(newsletters)!

Newsletters Απλό κείμενοHTML Μήνυμα e-mail  

Προβολή όλων

 

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος του περιοδικού ΤΑΛΑΝΤΟ

 

 

Ευαγές Ίδρυμα “Ο Επιούσιος” Συσσίτια απόρων της Ι.Μ. Λαρίσης & Τυρνάβου