Μόσχος-Εμμανουήλ Λαγκουβάρδος: “Ένας ιερέας μεταξύ μας και άλλα μικρά δοκίμια”

Άρθρο του κ. Μόσχου-Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου,
Συγγραφέως και τ. Δικαστικού.

Αχιλλίου Πόλις | Τεύχος 9