Μητρ. Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου Δημήτριος: «Τελείται επι της γης…»

Άρθρο του Σεβ. Μητροπολίτου
Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου
κ. Δημητρίου.

Αχιλλίου Πόλις | Τεύχος 9