ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ

 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

 

Ἐν Λαρίση τῆ 1η Νοεμβρίου 2014

 

Ἀδελφοί μου,

Ο καθηγητής Ὑγιεινῆς καί Ἐπιδημιολογίας κ.Χρίστος Χατζηχριστοδούλου, Διευθυντής τοῦ Ἐργαστηρίου Ὑγιεινῆς καί Ἐπιδημιολογίας τοῦ Ἰατρικοῦ τμήματος τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέ ἔγγραφό του μᾶς καθιστᾶ γνωστό ὅτι εἶναι σέ ἐξέλιξη δύο ἔρευνες, οἱ ὁποῖες διεξάγονται παννελαδικά. Ἡ πρώτη εἶναι ἡ γνωστή ὡς ΕΜΕΝΟ, δηλαδή Ἐθνική Μελέτη Νοσηρότητας και παραγόντων κινδύνου καί ἡ δεύτερη εἶναι ἡ  Η PROLIPSIS πού ἀφορᾶ την μελέτη λοιμωδῶν νοσημάτων Ἠπατίτιδας Β καί καθώς καί τοῦ HIV(ΕΙΤΖ) . Oἱ μελέτες αὐτές διεξάγονται γιά πρώτη φορά σε πανελλαδικό ἐπίπεδο στήν χώρα μας καί  σέ αὐτές θά συμμετάσχη τυχαῖο δεῖγμα τετρακοσίων Θεσσαλῶν. Ἡ μελέτη εἶναι εὔκολη καί περιλαμβάνει συνέντευξι τῶν συμμετεχόντων, διενέργεια φυσικῶν μετρήσεων (π.χ. βάρος, ὕψος κ.λ.π.) καί ἐργαστηριακῶν ἐξετάσεων ὅπως σάκχαρο καί λιπίδια. Οἱ μελέτες λαμβάνουν ὑπ ὄψι ὅλους τούς κανόνες ἠθικῆς καί δεοντολογίας μέ ἐνημέρωση τῶν συμμετεχόντων καί ὑπογραφή ἐντύπου συμμετοχῆς. Οἱ μελέτες αὐτές ἔχουν καί τήν ὑποστήριξη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Παρακαλοῦμε θερμώς τούς πιστούς ἄν τούς ζητηθῆ νά λάβουν μέρος σ’ αὐτές τίς ἔρευνες, νά μήν ἀρνηθοῦν, ἀλλά πρόθυμα νά βοηθήσουν τήν ἔρευνα ἀφού ἔτσι βοηθοῦν  τήν ἐπιστήμη νά ἐξεύρουν τρόπους ἀπαλλαγῆς μας ἀπό τίς ἀσθένειες αὐτές.

 

Μέ εὐχές και ἀγάπη ἐν Χριστῶ Ἰησοῦ

ὁ  Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἰγνάτιος