Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερωνύμου προς τους μαθητές και τις μαθήτριες Λυκείων, Γυμνασίων και Δημοτικων Σχολείων

Λάρισα, Σεπτέμβριος 2019

ΜΗΝΥΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020.

Πρός
Τούς Μαθητές καί τίς Μαθήτριες
τῶν Δημοτικῶν Σχολείων
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Εἶμαι πολύ χαρούμενος σήμερα, γιατί ἀρχίζει τό σχολεῖο καί γιατί μπορῶ καί ἐπικοινωνῶ μαζί μας.

Σήμερα μαζευτήκαμε πολλοί στήν αὐλή τοῦ σχολείου σας. Ἱερεῖς, Δάσκαλοι, ὁ Διευθυντής, οἱ καλοί σας γονεῖς, εσεῖς ὅλοι. Ἀν σᾶς ρωτοῦσα «γιατί μαζευτήκαμε;», θά μοῦ ἀπαντούσατε «γιατί ἀρχίζει τό σχολεῖο!». Πού σημαίνει ὅτι γιά νά ἀρχίσει τό σχολεῖο πρέπει νά μαζευτοῦμε ὅλοι μαζί, νά εἴμαστε ὅλοι μαζί, νά προχωρήσουμε μαζί. Εἶναι πολύ σπουδαία ὑπόθεση τό σχολεῖο γι’ αὐτό καί ἔνας μόνος του δέν μπορεῖ νά τά καταφέρει. Χρειάζεται ἡ δύναμη καί ἡ ἑνότητα τῶν πολλῶν.

Χρειάζεται ὅμως, καί ἡ δύναμη καί ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Σήμερα ξεκινᾶμε τή σχολική χρονιά μέ Ἁγιασμό, γιατί θέλουμε ὅλα τά παιδιά νά ἀκούσετε τή μυστική φωνή τοῦ Θεοῦ νά λέει: «Σᾶς ἀγαπῶ. Σᾶς νοιάζομαι. Εἶστε παιδιά μου. Ὅλη τή χρονιά καί ὄχι μόνο, θά  εἶμαι μαζί σας». Εἶναι σπουδαῖο πράγμα νά ἔχεις μαζί σου τόν Παντοδύναμο Θεό.

Σᾶς εὔχομαι καλή καί καρποφόρα χρονιά ζητῶντας σας νά θυμᾶστε πάντα αὐτά τά δύο, ὅτι γιά νά πάει καλά ἡ σχολική χρονιά πρέπει νά εἴμαστε ὅλοι μαζί καί νά ἔχουμε καί τό Θεό κοντά μας.

Μέ πατρικές εὐχές.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἱερώνυμος

*****

Πρός
Τούς Μαθητές καί τίς Μαθήτριες
τῶν Γυμνασίων καί τῶν Λυκείων
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἡ κάθε ἀρχή εἶναι ἕνα νέο ξεκίνημα. Κι ἡ ἀρχή τῆς σχολι­κῆς χρονιᾶς εἶναι τό κατ’ ἐξοχή νέο ξεκίνημα τῆς μαθητικῆς ζω­ῆς. Καί τό κάθε ξεκίνημα εἶναι μιά εὐκαιρία, ἡ ὁποία μᾶς δίνεται γιά νά τήν ἀξιοποιήσουμε.

Ὅσο μεγαλώνετε θά διαπιστώνετε ὅτι οἱ εὐκαιρίες στή ζωή δέν ἔρχονται ὅποτε τίς θέλουμε, οὔτε ὅπως τίς θέλουμε. Γι’ αὐτό καί χωρίς πολλές περιστροφές, ὀφείλουμε νά τίς ἐκμεταλλευό­μαστε γιά νά προχωρᾶμε μπροστά. Κι ἡ μόρφωση, ἡ μαθησιακή διαδικασία εἶναι πάντα, ὄχι ἁπλῶς ἀκόμη μία εὐκαιρία, ἀλλά ἡ σπουδαιότερη εὐκαιρία πού μᾶς προσφέρεται.

Πρίν λίγο, στόν Ἁγιασμό, ἀκούσαμε στό ἀποστολικό ἀνά­γνωσμα: «Δράξασθε παιδείας, μήποτε ὀργισθῇ Κύριος» (Ψαλμ. β΄,12). Δηλαδή, ἀρπάξτε τήν εὐκαιρία τῆς μόρφωσης, τῆς παιδεί­ας, τῆς ἐκπαιδευτικῆς διαδικασίας, ἀλλοιῶς ὁ Θεός ὀργίζεται. Γι­ατί ὀργίζεται ὁ Θεός ὅταν δέν ἐκμεταλλευόμαστε τή δυνατότητα τῆς γνώσης; Γιατί ὁ Θεός δέν μᾶς ἔπλασε γιά νά ζοῦμε στό σκο­τάδι τῆς ἀμάθειας, τῆς δεισιδαιμονίας καί τοῦ πρωτογονισμοῦ. Μᾶς θέλει ἐλεύθερους νά ζοῦμε στό φῶς τῆς ἀλήθειας. «Γνώσε­σθε τἠν ἀλήθεια καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰω. η΄,32). Κι ἡ ἀλήθεια εἶναι κάτι πού μέ κόπο καί ἀγώνα γίνεται συνείδηση καί ἀποκτᾶται. Περνάει δέ ἀπαραίτητα μέσα ἀπό τή γνώση. Αὐ­τόν τόν ἀγώνα τῆς γνώσης σᾶς εὔχομαι νά τόν ἀναλάβετε χωρίς ἀγωνία, ἀλλά μέ δύναμη κάι ἀντοχή ψυχῆς, καθώς ἡ μόρφωση δέν εἶναι κάτι πού ἐξαντλεῖται μέσα στό σχολεῖο, ἀλλά ἀποτελεῖ ὑπόθεση ζωῆς.

Σᾶς εὔχομαι καλή καί καρποφόρα χρονιά.

Μέ πατρικές εὐχές.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἱερώνυμος