Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερωνύμου προς τους Εκπαιδευτικούς των Σχολείων

Λάρισα, Σεπτέμβριος 2019

ΜΗΝΥΜΑ ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020.

Πρός
Τούς Ἀξιοτίμους
κ.κ. Ἐκπαιδευτικούς τῶν Σχολείων
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου.

Ἀγαπητοί μου,

«Μή νομίσετε πώς καί τοῦτος ἐδῶ πού προσπαθεῖ νά σᾶς μιλήσει περνᾶ μιά ζωή ἄκοπη, ὅλο λόγια γαλήνια καί ἁπλά, σάν καί αὐτά πού κάπου-κάπου σᾶς χαρίζουν ανακούφιση. Ἡ ζωή του εἶναι γεμάτη δυσκολίες καί ὑπολείπεται τῶν λόγων αὐτῶν. Ἄν ὅμως, ἦταν ἀλλοιῶς τά πράγματα, ποτέ δέν θά κατάφερνε νά μιλήσει ἔτσι»[1].

Στήν ἀρχή τῆς νέας χρονιᾶς, πέρα καί πάνω ἀπό τίς αὐτο­νόητες εὐχές, θά ἤθελα ἁπλῶς νά προσπαθήσω νά αἰσθανθεῖτε ὅτι εἶμαι δίπλα σας, ὅτι σᾶς νοιώθω καί ὅτι κάπως σᾶς ζηλεύω. Κατανοῶ τήν εὐθύνη σας. Ἔχετε στά χέρια σας τά παιδιά μας. Τήν ἴδια ὥρα δέν ἔχετε στή διάθεσή σας ὅλα ὅσα θά ἦταν αὐτο­νόητο νά ἔχετε. Ἔχετε ὅραμα ὡς φιλότιμοι παιδαγωγοί. Ταυτό­χρονα δέν ξέρω πολλούς μέ τούς ὁποίους θά μπορούσατε νά τό μοιραστεῖτε. Θέλετε νά προχωρήσετε μπροστά. Τήν ἴδια στιγμή δέν ξέρετε ποιός θά σᾶς στηρίξει στήν πορεία καί ποιός θά λάβει πρῶτος τόν λίθο νά σᾶς πετροβολήσει, ὄντας ὁ ἴδιος συνυπεύθυ­νος. Ζητᾶμε ἀπό σᾶς πάρα πολλά. Συνάμα σᾶς προσφέρουμε τό­σα λίγα.

Ποιός ὅμως, μπορεῖ νά ἀμφισβητήσει ὅτι τό γέλιο τῶν παι­διῶν εἶναι ἡ ὡραιότερη ἀνταμοιβή στή ζωή; Ποιός δέν δυναμώνει ἀπό τή ζωντάνια καί τόν δυναμισμό τους, κι ἄς κουράζεται ὧρες-ὧρες; Ποιός ἀρνεῖται ὅτι τό πιό ζωογόνο ἐργασιακό περιβάλλον μπορεῖ νά εἶναι τό σχολεῖο;

Στήν Ἐκκλησία πάντα μνημονεύουμε τούς δασκάλους τοῦ Γένους. Καί δέν κλείνει ἡ ἡμέρα ἄν δέν προσευχηθοῦμε στό Ἀπό­δειπνο «ὑπέρ τῶν γονέων καί διδασκάλων ἡμῶν», βάζοντάς τους στήν ἴδια θέση, θέλοντας νά δείξουμε πόσο σπουδαῖοι, συνυπεύ­θυνοι καί συνεργάτες εἶναι στήν ἀνέλιξη τῆς παιδικῆς/νεανικῆς ψυχῆς. Μέ αὐτό δέν θέλω νά νομίσετε πώς ἡ συμπαράστασή μας στό σχολεῖο τοῦ σήμερα ἐξαντλεῖται στήν προσευχή. Εἴμαστε στή διάθεσή σας νά συνδράμουμε σέ ὁ,τιδήποτε χρειαστεῖ καί μποροῦμε, πιστεύοντας στή συνεργασία ὅλων τῶν θεσμῶν στόν τομέα τῆς Παιδείας, ἀναγνωρίζοντας τόν πρωτεύοντα ρόλο τοῦ ὑπεύθυνου παιδαγωγοῦ καί τό χρέος μας νά τόν στηρίζουμε ὅσο πιό διακριτικά, ἀλλά καί δυναμικά μποροῦμε.

Θέλουμε νά γεμίσουμε τίς ψυχές τῶν παιδιῶν μας ἐλπίδα στηριγμένη στήν Ἀλήθεια, μέ προοπτική τόν Ἄνθρωπο, πού δέν θά δημιουργεῖ τούς αὐριανούς ἐπαγγελματίες-γρανάζια ἑνός κυρίαρχου κοινωνικοῦ συστήματος μέ χαρακτηριστικό τήν τοξι­κότητα τῆς ταξικότητας, ἀλλά θά καρποφορεῖ ὁλοκληρωμένες προσωπικότητες μέ κριτική σκέψη, ἀρχές καί ἀξίες.

Καλή δύναμη στόν ἀγῶνα σας, καρποφόρα χρονιά.

Μέ πατρικές εὐχές.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἱερώνυμος

 

[1] Ράινερ Μ. Ρίλκε, «Ὁ ὁδηγός τοῦ Ποιητῆ γιά τή ζωή».