Ο Ακάθιστός Ύμνος και Θεία Λειτουργία στο Χαρίσειο Ίδρυμα

  • Την Παρασκευή 31 Μαρτίου, στις 8:45 το βράδυ, θα τελεσθεί η Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων εντός του Χαρίσειου Ιδρύματος.
  • Το Σάββατο 1 Απριλίου, το πρωί (7.30 – 09.30 π.μ.), θα τελεσθεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων εντός του Χαρίσειου Ιδρύματος.

Σημ.:  Το Χαρίσειο Ίδρυμα βρίσκεται στο δρόμο Λαρίσης – Τρικάλων μετά τη στροφή του ANIMUS (αριστερά).