Ιωάννης Νταβέλης: “Η Μικρασιατική καταστροφή”

Άρθρο του κ. Ιωάννη Νταβέλη,
Δρος Ιατρικής Παν. Θεσσαλίας και
Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Γραμμάτων και Τέχνης Θεσσαλίας.

Αχιλλίου Πόλις | Τεύχος 8ο